Region Stockholm tar över ambulanssjukvården i egen regi

Region Stockholm planerar att successivt gå över till att driva all ambulanssjukvård och jour- och akutläkarverksamhet i egen regi. Formellt beslut fattas i augusti. De upphandlade avtalen fasas ut och uppdraget kommer att hanteras av Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB), som är regionens egna bolag för så kallade prehospitala tjänster.

– Omvärlden förändras och ett viktigt uppdrag för regionen är att hjälpa till att bygga upp total- och civilförsvaret. Dagens modell med flera olika vårdgivare har fungerat bra, men med ett utökat uppdrag ser vi fördelar med en sammanhållen organisation för att bland annat öka flexibiliteten och snabbt kunna anpassa oss efter behov, säger Patrik Söderberg, chefläkare prehospital vård i Region Stockholm.

Efter sommaren kommer mer detaljer och information till medarbetare och vårdgivare.

– Medarbetarna är den viktigaste resursen i den prehospitala vården, precis som i all annan vård. Alla som jobbar kommer att behövas även framgent, och det är viktigt för regionen att alla känner sig trygga. Information om förändringen kommer att komma ut löpande med start efter sommaren, säger Patrik Söderberg.

Det nuvarande avtalet med Falck Ambulans kommer successivt att avslutas under våren 2024. Avtalet med Samariten avslutas under våren 2025. Prehospitala läkartjänster (jour- och akutläkare) kommer inte att upphandlas från och med 10 augusti 2024.

Fler nyheter