Ny säkrare korsning längs Roslagsbanan har öppnat vid Frescati

Nu har SL öppnat den nya tunneln under Roslagsbanan i Frescati. Därmed har ännu en plankorsning ersatts med en planskild korsning och alla trafikanter får en säkrare väg till Bergianska trädgården.

Efter cirka 18 månaders arbete på plats är nu den nya planskilda korsningen vid Frescati öppen. Roslagsbanan går på en bro medan bil-, gång- och cykeltrafik passerar under tågen. Med den nya lösningen blir säkerheten större och möjligheterna att köra tätare trafik på banan ökar. Den gamla plankorsningen är nu permanent stängd.

Det blir den 20:e planskilda korsningen som byggs för att öka säkerheten när plankorsningar tas bort längs Roslagsbanan. När bomanläggningen vid den tidigare korsningen vid Frescati inte längre används ökar även framkomligheten och tillgängligheten till Nationalstadsparken. Biltrafiken passerar nu under järnvägen och gång- och cykeltrafikanter är separerade från biltrafiken via en upphöjd sektion.

Korsningen vid Frescati har varit en av de mest olycksdrabbade platserna på Roslagsbanan. Här passerar all trafik på Roslagsbanan, cirka 400 tåg per dygn i båda riktningarna. Som mest passerar i dag 30 tåg i timmen, med en möjlig ökad trafikering i framtiden skulle det kunna bli 48 tåg i timmen.

Hänsyn till natur och kultur

Under projektet har stor vikt lagts för att göra så litet intrång som möjligt i Nationalstadsparken. Gamla träd har fått flytta och faunadepåer av avverkade träd har skapats för att gynna den biologiska mångfalden. En faunapassage till våtmarken har skapats där smådjur på ett säkert sätt kan ta sig från ena sidan järnvägen till den andra.

Den tegelbeklädda tunneln, som hämtat inspiration från Naturhistoriska riksmuseet och Kungliga Vetenskapsakademien, är den nya entrén till Bergianska trädgården och passar in i omgivningen. Projektet har även tagit vara på en gammal stenbalksbro som nu är en del av den nya entrén. 

Läs mer om korsningen

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter