Här är konstnärerna som valts ut för gestaltningar på Sös

I oktober 2022 utlystes sju gestaltningsuppdrag för Södersjukhuset. Varje gestaltningsuppdrag omfattar en vårdavdelning med 24 vårdrum samt väggpartier på strategiska platser. Utifrån 623 inkomna intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer har sju konstnärer/konstnärsduon valts ut för genomförande. Gestaltningarna beräknas färdigställda 2025.

Åtta bilder på nio konstnärer

Med utgångspunkt från kravställning i utlysningen av gestaltningsuppdragen har sju skissförslag valts ut. Samtliga förslag håller enligt en samlad bedömning hög konstnärlig kvalitet, är lättillgängliga och kommer att klara de hygienkrav som finns i verksamheten.

Konstnärernas skissförslag presenteras nedan:

”Vattensekvens” Eva Beierheimer

Skissförslaget består av mosaik i uppbrutna former som skapas av klinker- och glasdelar i olika storlekar, nyanser och ytskikt. Mosaiken gör att verkets utseende ändrar sig med betraktningsvinkeln och skapar en illusion av reflekterande ljus. Mindre delar placeras på olika platser i vårdrummen, större sammanhängande former tar plats i korridorerna. Förslaget anspelar på Södersjukhusets speciella läge med utsikt över Årstaviken. Konstnären kommer även att återbruka material från den befintliga sjukhusinredningen som rivs ut i samband med ombyggnationen.

”Fragment från ett inre landskap” Nadine Byrne och Johan Meisel

Skissförslaget består av en serie analoga fotografier som printas på tjockt glas, vattenskurna i oregelbundna former som monteras på väggen. Motiven för tanken till naturen som läkande kraft, från det vilda och orörda landskapet till den plockade buketten. Den analoga tekniken ger fotografierna en tidlöshet. De oregelbundna formerna gör att fotografierna får en tredimensionalitet och blir på så sätt också skulpturala objekt.

”Vägen till skogen” av Erika Dahlén

Skissförslaget består av måleri på ett textilt material i olika geometriska former. I kalejdoskopiska målningar speglas världen och naturen utanför sjukhusbyggnaden med fragment från både figurativa landskap och abstraherad växtlighet. Här uppnås en tillräcklig komplexitet för att betraktaren ska kunna upptäcka flera dimensioner i verket efter hand, men också en harmonisk och balanserad färgskala som inbjuder till vila och kontemplation. Samtliga textila konstverk täcks av akrylglas och polykarbonat.

”Den taktila halon” av Ylva W Franzén och Jenny Bergman

Skissförslaget består av keramiska former som glaserats i porslins- och stengodslera som är kavlade och bearbetade för att få varierade ytor och former. Varje bit är olik den andra och ger möjlighet till unika kombinationer och flexibla varianter för alla rum. I ljuset framhävs keramikens struktur och glasyrernas matthet och glans. Det blir en fin kontrast mot väggarnas ljusa färg och lokalernas inredning. Alla de 24 vårdrummen har sin egen unika komposition av keramiska former och färgställningar.

”Still life” av Oscar Gard Montan

Skissförslaget utgår från traditionellt koboltmåleri på porslin, vilket konstnären studerat i Kina och utvecklat i ett eget uttryck. Vårdrummen kommer att förses med utskurna porslinsformer i olika storlekar vars konturer anpassar sig efter det målade motivet i olika blå nyanser. I korridorerna placeras handmålade porslinsplattor med ett särskilt framtaget mönster med växtlighet. Verket som i alla delar är skapade för hand ska bidra till att mjuka upp sjukhusets mer sterila miljö.

”Utsikter” av Oskar Hult

Skissförslaget tar fasta på Södersjukhusets placering och förankring till den naturnära omgivningen. I olika teman - träd, bebyggelse, blommor, fält, horisont och mark – skapas kopplingar till naturen, och Södersjukhusets gröna omgivningar. I vårdrummen placeras måleri som fotograferas och printas på det tåliga materialet Acrovyn som också används som väggskydd inom byggprojektet. Materialet skärs i organiska former som likt fragment av tapeter eller fresker ger betraktaren möjlighet att skapa egna berättelser, olika utsikter. Syftet är att aktivera mellanrummen och att ge det förbisedda en chans. Något att upptäcka från olika vinklar och positioner. I korridorerna placeras ramade oljemålningar i olika storlekar.

”Materia Medica” av Ida-Johanna Lundqvist

Skissförslaget består av konstverk i scagliola, en historisk teknik som efterliknar marmor, samt glober med inkapslade växter i transparent material. Konstnären vill med sitt förslag hylla de växter som genom åren använts inom läkekonsten. Inuti svävande bubblor syns skira, halvtransparenta variationer av små växter och svampar ”naturens superhjältar”. Samtliga vårdrum förses med konst. I korridorerna placeras också runda verk i scagliola med växtmotiv i intarsia. 

Avtalspärr KN 2022/909

Avtalsspärren gäller från och med 2023-06-15 till och med 2023-06-25.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter