Stark arbetsmarknad men varsel och konkurser ökar i Stockholmsregionen

Ny statistik för Stockholmsregionens utveckling visar att arbetsmarknaden är fortsatt stark. Arbetslösheten i länet var 6,1 procent i mars 2023 enligt Arbetsförmedlingen och är därmed den lägsta sedan pandemin. Skillnaderna är dock stora mellan kommunerna.

I näringslivet finns vissa tecken på ekonomisk nedgång. Antal varsel har under årets första månader varit högre än samma period 2022 och 2021. Antal konkurser har ökat och färre företag startas i länet.

Handeln är en bransch som utmärker sig med höga varseltal i mars månad och lägst stämningsläge de senaste kvartalen enligt mätningar från konjunkturinstitutet. Stämningsläget inom Tillverkningsindustrin är fortsatt starkare än normalt i årets första kvartal.

Följ läget i Stockholmsregionen med våra nya lägesrapporter

Den nya statistiken publiceras idag i Region Stockholms nya tjänst som gör det möjligt att löpande följa utvecklingen i Stockholmsregionen. Statistiken uppdateras kvartalsvis och kommer från officiella källor.

– Vi ser ett stort behov och intresse av faktaunderlag och statistik för Stockholmsregionens utveckling. Vi behöver själva tätare lägesuppföljningar för att kunna jobba än mer proaktivt med att utveckla regionen. Med de här rapporterna kan även användare och invånare få en så aktuell bild som möjligt av hur det går för länet, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Klicka här för att se den senaste statistiken om näringsliv och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

Klicka här för att se den senaste befolkningsstatistiken för Stockholmsregionen

Fler nyheter