Region Stockholm tillsätter arbetsmiljökommission för vården

En kommission ska se över arbetsmiljön i hälso- och sjukvården och komma med förslag på hur den kan förbättras. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt möte i mitten av maj.

Kommissionens möten kommer att ha olika teman kopplade till den fysiska och psykiska hälsan för vårdpersonalen i Region Stockholm. I juni 2024 ska kommissionen lämna en slutrapport med förslag på hur arbetsmiljön för vårdpersonalen kan förbättras.

Bakgrunden till att kommissionen nu tillsätts är ett beslut från Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet i Region Stockholms budget för 2023. Kommissionen består av en förtroendevald politiker från varje parti i regionfullmäktige, fackliga representanter samt tjänstemän från Region Stockholm.

Fler nyheter