Ny servicestuga för skärgårdsbesökare

Idag invigdes en ny typ av servicestuga på Utö i Stockholms skärgård. Stugan är öppen dygnet runt och kommer underlätta för besökare till Utö. Byggnaden har bland annat låsbara bagageskåp, verktyg för enklare cykelservice och möjlighet att ladda till exempel mobil eller elcykel.

Idag invigdes en ny typ av servicestuga på Utö i Stockholms skärgård av Region Stockholms klimat, infrastruktur- och skärgårdsregionråd, Gustav Hemming. Stugan är öppen dygnet runt och kommer underlätta för besökare till Utö. Byggnaden har bland annat låsbara bagageskåp, verktyg för enklare cykelservice och möjlighet att ladda till exempel mobil eller elcykel.  På taket finns solceller och huset är byggt i genomgående hållbara material.

Stugan på Utö är en prototyp och är resultat av ett samarbete mellan Region Stockholm och skärgårdskommuner runt Östersjön. Under tre år har Region Stockholm drivit EU-projektet Arc Gate. Målet med projektet har varit att stärka den gröna besöksnäringen i Östersjöns skärgård genom att förbättra den digitala trafikinformationen och ta fram en ny typ av servicestuga för besökare.

Förhoppningen är att liknande servicestugor ska kunna uppföras av andra på fler öar, bland annat längs med Waxholmsbolagets linje 40 från Nynäshamn till Norrtälje, som erbjuder flera stråk av cykel- och vandringsleder. Ritningen för den skärgårdsanpassade servicestugan är fri att använda för de som arbetar med skärgårdsutveckling.

- Det här är ett exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att underlätta för turister att uppleva och besöka skärgården på ett hållbart sätt.  Det är också ett steg i arbetet med att förlänga skärgårdens turistsäsong och satsa på en grön besöksnäring, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Fler nyheter