Ansvaret för fraktbidrag i skärgården övergår till trafiknämnden

Sjötrafikutskottet i trafiknämnden tar över ansvaret för fraktbidrag för livsmedelsbutiker och företag i skärgården.

Ansvaret för att betala ut fraktbidrag i skärgården låg tidigare hos tillväxt- och regionplanenämnden.

Enligt de beslut som togs i trafiknämnden den 24 april tar sjötrafikutskottet över gällande riktlinjer för fraktbidrag för livsmedelsbutiker och företag i skärgården. Beslutet innebär inga förändringar för fraktbidragen i nuläget.

En översyn av riktlinjerna pågår under året, vilket kan innebära framtida förändringar.

Fler nyheter