Smittspårning efter ett mässlingsfall

Karolinska Universitetssjukhuset har under föregående vecka haft ett fall med konstaterad mässling på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset har under föregående vecka haft ett fall med konstaterad mässling på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Patienten är smittad utomlands.

Mässling är en luftburen smittsam sjukdom. Sjukhuset har smittspårat i samråd med Smittskydd Stockholm i enlighet med de riktlinjer som finns. Detta innebär att sjukhuset utför smittspårning inom de enheter där patienten vistats och de personer, dvs både patienter, personal och anhöriga, som kan ha exponerats för smitta kontaktas. Alla följs upp avseende immunitet mot mässling. De får också muntlig och skriftlig information om hur de ska agera om de skulle insjukna. För personer som saknar immunitet eller inte har fullgod immunitet så har man erbjudit vaccination alternativt behandling med immunglobulin i enlighet med riktlinjerna. Då det är viktigt att behandla och informera i tid så har detta skyndsamt organiserats så snart smittan var känd.

Fakta om mässling

Mässling är en luftburen smitta och en mycket stor andel av vår befolkning har gott vaccinationsskydd. Inkubationstid är 1-3 veckor, vanligen 10-11 dagar. Man är smittsam från 4 dagar före man får utslag till och med ca 4 dagar efter att utslag blivit synliga.

Information om mässling finns på 1177, dit man också kan vända sig vid frågor. Mässling - 1177

Fler nyheter