Ny rapport visar att 97 av 100 betalar för sin resa med SL

Under pandemin steg andelen resor som görs med SL utan att man betalar för sig. Men 2022 gick fuskandet ner till samma nivå som 2019. Det visar en rapport från trafikförvaltningen.

En ny rapport från trafikförvaltningen visar att tre procent av alla resor som gjordes under 2022 var så kallade fuskresor. Det innebär att 97 av 100 betalar för sig när de åker med SL, vilket är samma nivåer som 2019.

Under 2020 ökade fusket till 12 procent då man fick gå på bussarna genom bakdörrarna och det inte gjordes biljettkontroller i samma omfattning som vanligt av smittskyddsskäl. Under 2022 var det endast under januari månad som bussarna hade stängda framdörrar när en ny smittvåg drog in.

Fuskåkandet under 2022 innebär ett uppskattat inkomstbortfall för SL på cirka 327 miljoner kronor.

Fakta – Det här är en fuskresa

Fusk är när resenären genomför en resa i SL-trafiken med ogiltig biljett. Det kan vara att resa utan biljett eller att man reser med en rabatterad biljett utan att vara berättigad till det.

Som fusk räknas också när resenären motsätter sig eller undviker att visa sin biljett vid en kontroll.

Fler nyheter