Ny inriktning för basering av ambulanshelikopter

Sommaren 2021 beslutade Region Stockholm att arbeta utifrån inriktningen att ambulanshelikoptertjänsten i framtiden ska placeras vid Ullna i Österåkers kommun. Nu byter regionen inriktning. Anledningen är bland annat nya säkerhetskrav och att regionen och markägaren inte lyckats mötas kring hur den färdiga anläggningen ska upplåtas.

Sedan september 2017 utgår regionens ambulanshelikoptrar från en tillfällig bas vid Mellingeholms flygplats i Norrtälje. Innan dess var verksamheten förlagd i Mölnvik i Värmdö kommun.

Att hitta en plats för permanent placering av ambulanshelikoptern har hög prioritet. Inför beslutet sommaren 2021 genomfördes en bred baseringsutredning och alternativet Ullna var det som till slut förordades. Under perioden efter beslutet har förutsättningarna förändrats på flera sätt.

Kriget i Ukraina har generellt förändrat det nationella säkerhetsläget vilket medfört ökade säkerhetskrav på en framtida basering. Markägaren har uttryckt en vilja att bedriva annan helikopterverksamhet i anslutning till regionens tilltänkta bas, vilket regionen inte bedömer är möjligt med hänsyn till det skärpta säkerhetsläget, samt aviserat ett annat upplägg än det arrendeförfarande som inledningsvis låg till grund för förhandlingen.

- Eftersom markägaren har ändrat förutsättningarna behöver regionen nu se över fler baseringsalternativ så att tjänsten ska kunna tryggas i framtiden, säger Peter Bolin, chef för prehospital vård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Avtalet gällande den nuvarande baseringen vid Mellingeholms flygplats fortlöper tills vidare.

Fler nyheter