Gemensamt krafttag för länets elförsörjning

En robust elförsörjning är en viktig förutsättning för hela Stockholmsregionens fortsatta tillväxt och klimatomställning. Att säkerställa en långsiktig elförsörjning och motverka kapacitetsbrist i elnäten är en gemensam angelägenhet. Därför startar nu Länsstyrelsen och Region Stockholm ett regionalt samverkansforum om elförsörjning tillsammans med ett antal viktiga aktörer.

Idag, den 26 april, träffade landshövdingen i Stockholms län, Anna Kinberg Batra, och Region Stockholms direktör Emma Lennartsson representanter för Ellevio, E.ON Energidistribution AB, Stockholm Exergi, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution i Tessinska palatset för att diskutera länets elförsörjning och lansera det nystartade forumet, Regionalt elförsörjningsforum Stockholms län (REST).

Som ett första steg kommer forumet att ta fram en gemensam lägesbild över situationen i Stockholms län och identifiera insatser som behövs för att säkra länets elförsörjning och möta framtida behov.

– Elförsörjning är en grundläggande förutsättning för hållbar tillväxt i vårt län. Men både elektrifieringen och vår oroliga omvärld ställer nya krav. Därför ser jag fram emot att möta några av länets allra viktigaste aktörer inom elsystemet, för att diskutera vad som krävs för att ge regionen tillräcklig och trygg elförsörjning, säger Anna Kinberg Batra, landshövding vid Länsstyrelsen Stockholm.

– I takt med att vi ställer om till en mer hållbar utveckling av Stockholmsregionen så ökar behovet av el. För att bibehålla vår position som en av Europas ledande attraktiva storstadsregioner behöver vi tillsammans säkerställa den elkapacitet som behövs, säger Emma Lennartsson, regiondirektör vid Region Stockholm.  

Forumet planerar för att bjuda in till dialog med företrädare för näringsliv och kommuner samt andra viktiga intressenter i det fortsatta arbetet.

Fler nyheter