Fördelning av medel till akutsjukhusen

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fördelat de två miljarder kronor till akutsjukhusen, som man fattade beslut om i mars.

Den 20 mars fattade regionfullmäktige beslut om att tilldela akutsjukhusen i Region Stockholm två miljarder extra. Resursförstärkningen är varaktig och fördelas på samtliga akutsjukhus i Stockholm. Nu har Hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om hur pengarna ska fördelas mellan de olika verksamheterna. I tabellen nedan framgår hur fördelningen ser ut. Medlen innefattar både särskilda satsningar och prisuppräkningar.


Sjukhus

Medel (mnkr)

Capio S:t Görans sjukhus

153

Danderyd

339

Karolinska Universitetssjukhuset

914

KSON*

54

S:t Eriks ögonsjukhus

4

Södersjukhuset

359

Södertälje sjukhus

78

Vårdval förlossning

100

Fler nyheter