Färgexplosion i ny konstväxling på Odenplan

Den 14 april 2023 öppnar utställningen ”Rigid Room” av konstnären Niels Munk Plum. Han tog examen från Malmö Konsthögskola 2022. Utställningen pågår fram till 2 juli 2023.

Konst som inbjudan till dialog 

Niels Munk Plum (f. 1992) arbetar ofta med performance i kombination med skulptur och text. Plum vill skapa en social plats genom utställningen där oväntade utbyten kan ske mellan publiken, konsten och konstnären. Han vill lägga vikt på publikens medskapande och inte utgå från publiken som  enbart mottagare av ett visuellt eller estetiskt intryck. Plum ser konsten som en spegel och en handling. Konsten är en dialog, något som skapar en relation. 

Offentlig plats för konst av unga konstnärer 

I montern på Odenplans tunnelbanestation visas konst av nyligen utexaminerade konstnärer från Sveriges och Nordens konst- och designhögskolor. Här visas konstverk i många olika former: video, skulptur, installationer, mode, smyckeskonst, design med mera. Utställningsverksamheten har pågått sedan 1996. Under ett år visas upp till fyra utställningar på Odenplan, och hittills har över 100 konstnärer ställt på Odenplans tunnelbanestation.

Konstrådgivare för utställningsperioden 22/23 är Paola Zamora.

Fler nyheter