50 miljoner i felaktiga utbetalningar stoppas med funktion mot välfärdsbrott

För att stävja den brottslighet som varje år sker inom hälso- och sjukvården har Region Stockholm inrättat en övergripande funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott. De granskningar som hittills gjorts har lett till att misstänkt brottslighet för cirka 100 miljoner kronor polisanmälts och felaktiga utbetalningar för drygt 50 miljoner kronor per år har stoppats. Med den nya funktionen intensifieras regionens arbetet mot välfärdsbrott ytterligare.

- Den absoluta majoriteten av vårdgivarna i Stockholm gör varje dag ett fantastiskt jobb för att leverera en god och säker vård till stockholmarna. Men det finns oseriösa aktörer som utnyttjar offentliga medel för egen vinning, och priset för brotten får patienterna betala i form av kvalitetsbrister och sämre vård. Därför skärper nu Region Stockholm arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott ytterligare, säger Linnea Graaf, processledare fördjupade uppföljningar och samordnare mot välfärdsbrott. 

Region Stockholm arbetar sedan tidigare med att upptäcka oegentligheter inom hälso- och sjukvården. Det sker framför allt genom granskningar för att säkerställa insyn i och kontroll av den verksamhet som finansieras med offentliga medel. Totalt har regionen polisanmält misstänkt välfärdsbrottslighet för över 100 miljoner kronor, vilket motsvarar stoppade felaktiga utbetalningar för drygt 50 miljoner per år.  

- På längre sikt ska arbetet leda till att vi blir ännu bättre på att förebygga att pengar betalas ut felaktigt. En viktig del i det är ett utökat samarbete med andra myndigheter. Till exempel deltar Region Stockholm i Polisens projekt CURA, ett projekt med syftet att motverka att vårdföretag används som brottsverktyg, säger Linnea Graaf, processledare fördjupade uppföljningar och samordnare mot välfärdsbrott. 

Funktionen mot oegentligheter och välfärdsbrott inrättades i augusti 2022. Det operativa arbetet inleddes efter årsskiftet. Funktionen har redan upprättat lika många brottsanmälningar under årets första månader, som tidigare gjorts i snitt under ett helt år. 

Funktionen ska stärka regionens förmåga att förebygga, upptäcka och stoppa välfärdsbrott, bland annat genom att: 

  • Initiera och genomföra egna granskningar utifrån inkomna signaler och misstänkta oegentligheter. Bistå internt med expertis för att undvika att oseriösa aktörer släpps in i systemet, både vad gäller enskilda ärenden och på strukturell nivå. 
  • Samverka med andra myndigheter (Polisen, IVO, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket med flera).  
  • Bygga upp effektiva analysmetoder och stärka förmågan att identifiera och anmäla misstänkta brott. 
  • Säkra arbetssätt och lärdomar för att bygga in kunskapen i ordinarie processer.  

Fler nyheter