Subvention för skolbio blir permanent

Det tillfälliga utvecklingsmedel som skolbioarrangörer kunnat söka för att stimulera en återstart av skolbio efter pandemin, har nu blivit en permanent subvention.

Med start hösten 2021 och under hela 2022 har länets skolbioarrangörer erbjudits utvecklingsmedel. Syftet var inledningsvis att stimulera en återstart av skolbio i länet efter pandemin, men också att främja en generell uppstart och utveckling av skolbio för barn och unga.

Satsningen föll väl ut med en ökning av skolbio i hela Stockholms län. Det resulterade i att många arrangörer hade möjlighet att starta upp, utveckla och bredda sina verksamheter.

I en utvärdering framkom att medlet var en förutsättning för att flera arrangörer kunde satsa på att utveckla och bredda sin skolbioverksamhet. Det har bidragit till beslutet att dessa medel nu blir en permanent skolbiosubvention.  

- Vi är väldigt glada över att detta har blivit en permanent subvention som vi kan fortsätta att erbjuda till länets skolbioarrangörer. Det är ett stöd som har stor betydelse för den kvalitativa skolbioverksamhet som genomförs i länet. Genom att subventionen blir permanent kan vi arbeta långsiktigt med att stötta skolbioarrangörerna så att de kan erbjuda skolbio till fler barn och unga i länet, säger Linda Lindgren, filmkonsulent på kulturförvaltningen Region Stockholm.

Subventionen täcker 50 procent av filmhyran för skolbiovisningen. Filmkonsulenterna kommer att erbjuda länets skolbioarrangörer att ta del av skolbiosubventionen två gånger per termin.

Mer information om skolbiosubventionen

Fler nyheter