Drygt 10 miljoner i utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat att tilldela ytterligare 10,5 miljoner kronor till aktörer som hade Verksamhetsstöd för 2022.

Stora delar av Stockholmsregionens kulturliv är fortfarande i en återstartsfas. Publikens kulturvanor har inte alltid kommit tillbaka till samma läge som innan pandemin och samtidigt är det ekonomiska läget med inflation och ökande kostnader en utmaning. 

Kulturförvaltningen fick under hösten 2022 i uppdrag av dåvarande kulturnämnd i Region Stockholm, att inom ramen för befintlig budget, fördela ett utökat Verksamhetsstöd till de mottagare som beviljades stöd för 2022. Nu verkställs stödet av den nya kulturnämnden. 

- Det är glädjande att vi med dessa drygt 10 miljoner kan bidra till att stärka länets aktörer i en utmanande tid. Vår förhoppning är att denna extra fördelning ska kunna underlätta för verksamheterna att hantera de kostnadsökningar som vi nu ser drabbar väldigt många, säger Erik Persson (S), kulturnämndens ordförande i Region Stockholm. 

- Jag vet att Region Stockholms stöd till länets kulturaktörer gör stor skillnad och är mycket glad över att denna extra fördelning av medel nu verkställs, säger Cecilia Elving (L), som var kulturnämndens ordförande i den föregående mandatperioden.  

Verksamhetsstödet för 2022 uppgick till drygt 66 miljoner kronor och fördelades till 90 verksamheter inom olika konstområden. Genom detta beslut fördelas ytterligare 10,5 miljoner. Fördelningen sker i förhållande till summan för tidigare beslutat stöd 2022 med ett tak. 


Länk till sida med beviljade stöd i extra utdelning

Fler nyheter