Mandatperiodens första beslut i Region Stockholms kulturnämnd

Den 25 januari sammanträdde Region Stockholms kulturnämnd i sitt första möte för 2023 med nya ledamöter och Erik Persson (S) som ny ordförande. Flera stora beslut fattades gällande inriktning och stöd till länets kulturliv.

Ett av de största besluten gällde de drygt 90 aktörer som delar på nära sjuttio miljoner kronor i Verksamhetsstöd för 2023. Många av länets aktörer har fått ökade medel mot tidigare års utdelning för att stötta kulturlivet som fortfarande är märkt efter pandemin och känner av effekter av inflation och kostnadsökningar. Särskilt prioriterat i fördelningen har varit aktörer som producerar scenkonstföreställningar för barn och unga.

- Som ny ordförande i Region Stockholms kulturnämnd är jag glad över att vi kan värna kontinuitet och att vi dessutom kan räkna upp en del av aktörernas bidrag, säger Erik Persson (S). Jag är också glad att se nya verksamheter bland aktörerna såsom Svenska Barnboksinstitutet och Pythagoras industrimuseum i Norrtälje, fortsätter Erik Persson.

Nämnden tog också beslut om verksamhetsplan för 2023. Bland annat ges ett uppdrag att kartlägga och analysera gruppen barn och ungas kulturvanor utifrån geografi, kön och socioekonomi.

- Jag ser fram emot att följa arbetet kring barn och ungas kulturvanor. De kunskaper som arbetet resulterar i blir ett bra underlag för att stödja oss i framtida beslut och inriktningar, säger Erik Persson.

I kulturnämnden beslutades även om ett nytt mandatbundet och uppräknat avtal med Konserthuset och Kungliga Filharmoniska orkestern. Konserthuset är idag en av regionens och Sveriges främsta och internationellt mest synliga kulturinstitutioner.

- Det är betydelsefullt att nämnden tagit beslut om ett sådant långsiktigt och uppräknat stöd till vår främsta kulturinstitution. Vi vet vad den betyder för länets invånare, säger Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm.

Läs mer om fördelningen av stöd
 
Länk till alla handlingar från kulturnämndens sammanträde
 
Lista över samtliga mottagare av Verksamhetsstöd

Fler nyheter