Budget 2023: Ökade satsningar på forskning om folksjukdomar

De stora folksjukdomarna ska vara prioriterade och forskningsmedlen ska utökas inom detta område. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

Stockholmsregionen är ett centrum för innovation och forskning, inte minst inom livsvetenskap eller Life Science, som är ett tvärvetenskapligt begrepp för forskning vars mål är förbättrad hälsa. Region Stockholm arbetar ständigt för att utveckla nya behandlingsmetoder och bota sjukdomar och rädda liv.

Det är viktigt att Region Stockholm fortsätter att ha goda relationer med länets högskolor och universitet. Regionen har ett tätt samarbete mellan sjukvård, forskning och utbildning. Detta är en grundförutsättning för att ligga i framkant exempelvis inom medicinteknik.

En allt högre andel av hälso- och sjukvården genomförs i primärvården, men detta återspeglas inte i fördelningen av forskningsmedel. De stora folksjukdomarna ska vara prioriterade och forskningsmedlen ska utökas inom detta område.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter