Samverkan för ökad lokal livsmedelsproduktion i Stockholms län

Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar både lokalt och globalt. Lokalt producerad mat blir allt viktigare för att bygga robusta och klimattåliga samhällen. För att klara av olika utmaningar krävs samverkan och därför bjuder Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm idag in till en regional hållbarhetskonferens i Norrtälje.

– Det är viktigt att samarbeta kring hur vi skapar rätt förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling där landsbygden får möjlighet att blomstra året runt. Därför samarbetar Länsstyrelsen i Stockholms län och Region Stockholm i dessa frågor , säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör för avdelningen utveckling och regionplanering på Region Stockholm.

– Den sista tidens händelseutveckling sätter ljuset på betydelsen av vår livsmedelsförsörjning och regionens landsbygder, och god samverkan gör oss mer robusta, säger Ulrika Lundberg, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen Stockholms avdelning för landsbygd.

Temat för dagens konferens är Livskraftiga landsbygder ger robustare samhällen och syftet är att öka kunskapen om och inspirera till ökad lokal livsmedelsproduktion.

Fler nyheter