Klart med tidtabellsförändringarna för 2023

Den 20 oktober informerades Trafiknämnden om de förändringar som sker när SL-trafiken börjar gå enligt 2023 års tidtabeller den 11 december.

I december varje år börjar nya tidtabeller gälla för kollektivtrafiken. Planeringen av trafikutbudet spänner över ett helt år och kommuner och intresseorganisationer får tycka till under processens gång. Exempel på saker som påverkar är ny infrastruktur som ger nya möjligheter och när det byggs nya bostadsområden dit det ska gå kollektivtrafik. Som regioninvånare kan man tycka till om kollektivtrafiken via sin kommun.

Nu är det klart vilka förändringarna blir till 2023 års tidtabeller. Övergången sker söndagen den 11 december.

Tunnelbanan

I tunnelbanan sker inga tidtabellsförändringar. Däremot påverkas trafiken under 2023 av arbeten, bland annat på Söderströmsbron mellan Slussen och Gamla stan samt längst ut på Röda linjen mot Fruängen och Gröna linjen mot Farsta strand. Tillgänglighetsarbeten görs på stationen Gamla stan, men utan att det påverkar trafiken.

Pendeltåg

Bara små justeringar i tidtabellerna görs för att förbättra byten vid Bålsta. Förändringarna är avhängiga tågplanen som formellt fastställs av Trafikverket.

Trafikpåverkande arbeten under 2023 kommer att finnas på sl.se närmare inpå att de inträffar.

Lokalbanor och spårvagn

Roslagsbanan får samma utbud på söndagar som på lördagar, vilket innebär kvartstrafik i större delen av linjenätet hela helgen. Linje 27S kommer även att börja stanna vid stationen Tibble.

Det sker inga tidtabellsförändringar för Saltsjöbanan men tågen ersätts med bussar under hela nästa år. En mängd olika arbeten ska göras samtidigt. Bland annat ska SL bygga dubbelspår och dubbla plattformar vid stationerna Tattby och Fisksätra.

Bussar kommer även att sättas in under drygt en månad på Lidingöbanan, mellan Ropsten och Baggeby, medan Lilla Lidingöbron kopplas in under 2023.

Buss

I de norra delarna av länet sker en del större förändringar, till exempel:

  • En ny linje, 612X, börjar gå mellan Kista och Arninge station, den nya knutpunkten för resenärer från hela nordortsektorn. Linje 686 mellan Norrtälje och Kista läggs ner och resenärerna får i stället fler avgångar att välja på när de kan ta linje 676 till Arninge och byta till nya linjen 612X.
  • Busslinjerna 624C, 628C och 680 från Norrort till Humlegården fastnar ofta i köer i innerstaden och förseningar gör att resandet minskar. Därför kommer de här linjerna i stället att starta och sluta vid Tekniska högskolan. De ska också stanna vid Danderyds sjukhus för snabba byten till tunnelbanan.
  • Förändringen gör att det blir lättare att välja mellan linje 670 och 680 mot Vaxholm då båda kommer att avgå från Tekniska högskolan. Det görs även förändringar på linje 670 och 670X för att snabba på bussarna och linjen kommer att köras med dubbeldäckare med fler sittplatser vilket gör att antalet turer kan dras ner.
  • I syfte att snabba på stombusslinje 676 från Norrtälje kommer bussarna inte längre att stanna vid Universitetet södra. Här är det få som går av och på och det går att resa från de relativt närbelägna hållplatserna Frescati och Albano.
  • Bussarna mellan Rimbo och Tekniska högskolan på linje 639 får ny sluthållplats Danderyds sjukhus, där resenärerna kan byta till tunnelbanan och få en snabb resa in till innerstaden. Förändringen gör att det finns resurser att utöka trafiken mellan Rimbo och Norrtälje.
  • I glest bebyggda områden i Norrtälje och Vallentuna är det vanligt att bussar går tomma och det är ibland långt att gå till närmaste hållplats. Därför kommer resenärer i de här områdena att få beställa resa två timmar i förväg inom givna tidsramar och de kan då bli upphämtade vid exempelvis tomtgränsen. Det minskar antalet tomma bussar vilket både är bra för miljön och mer kostnadseffektivt. Förändringen innebär att dagens linjer delvis får nya sträckningar och hållplatser dras in. Även på de linjer som fortsätter att gå enligt en tidtabell kommer vissa turer att behöva bokas i förväg.
  • Utbudet i Täby anpassas till ny stadsutveckling som att en ny simhall öppnar.

Övriga förändringar i Norrort

Det görs även några mindre förändringar i utbudet till Rosersbergs industriområde, viss utökning av linje 555 i Upplands-Bro samt anpassningar för att snabba på stombusslinje 178 och linje 508. I Sundbyberg förändras sträckningen för linjerna 504 och 506.

Förändringar i övriga delar av länet

I övriga delar av länet utökas till exempel trafiken mellan Slussen och Orminge i Nacka och några extraavgångar för skolelever dras in i Huddinge där behovet redan täcks genom andra avgångar. I Ekerö sker någon indragning av helgtrafik under sommaren och det görs en ny utvärdering av försöket med buss 350 på färjan Jungfrusund–Slagsta under 2023.

Det sker inga tidtabellsförändringar i Botkyrka, Salem, Tyresö, Nynäshamn, Järfälla, Upplands Väsby och Lidingö. I Nykvarn och Bromma görs någon mindre förändring och det görs även några förändringar i trafikutbudet i Södertälje, beroende på om förutsättningar ges genom exempelvis nya hållplatser.

Sjötrafiken

Pendelbåtslinje 83 fortsätter gå på prov till och med sommaren 2023. Utredningen om linjen pågår och det är ännu inte klart ifall den efter provperioden kommer att ingå i SL:s ordinarie utbud.

Bryggan Norra Tynningö, som trafikeras av både pendelbåt 83 och Waxholmsbolagets båtar, är stängd för reparation från 3 oktober till juni 2023.

Några övriga förändringar i tidtabellerna görs för att bland annat förbättra sommartrafiken på sträckan Åsättra–Ingmarsö–Finnhamn–Husarö.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter