Överenskommelse kring hälsodata med branschorganisationer

Region Stockholm och Centrum för hälsodata har kommit överens med flera branschorganisationer om gemensamma regler för hälsodata. Det berör framför allt hur samverkan och användning och utlämnande av hälsodata ska gå till från de verksamheter inom regionen som har tillgång till hälsodata. Syftet är att ytterligare säkra integritetsskydd för patienter och invånare och att ge tydliga förutsättningar för branschen i sitt viktiga bidrag att bota sjukdomar och rädda liv.

Forskning på data från hälso- och sjukvården räddar liv. Den bidrar till ökad kunskap och utveckling av prevention, diagnostik och behandling för våra patienter. Region Stockholm har omfattande databaser och tillfrågas ofta om användning av data för forskningsändamål. Centrum för hälsodata inom Region Stockholm tillgängliggör data för forskning på ett juridiskt säkert och etiskt riktigt sätt.

Tillgång till hälsodata är värdefullt för industrin utifrån ett flertal perspektiv. För att på ett effektivt sätt utveckla nya behandlingar, metoder och produkter som kommer invånare och patienter till del, behövs en nära och förtroendefull samverkan mellan akademi, Life Science-sektorn och hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

- I Region Stockholms Life Science-strategi finns en uttryckt ambition att etablera Stockholmsregionen som en av fem världsledande Life Science-regioner till 2025. Att säkerställa förutsättningarna för samverkan mellan Life Science-företagen och regionen är ett viktigt steg för att nå den målsättningen, säger Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.

Överenskommelsen har tecknats med Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech under april månad 2022. Den syftar till bättre förutsättningar för användning och utlämnande av hälsodata i samverkan med Life Science-industrin och bör ses som en tillämpning av den överenskommelse som redan tagits fram genom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Läs överenskommelsen här. 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter