Vård för de som flyr från Ukraina

Det finns en god beredskap i regionen för ett ökat sjukvårdsbehov vid främst våra sjukhus. Det ligger i akutsjukvårdens natur att ha god flexibilitet. Just nu förbereder sig hälso- och sjukvården för ett ökat sjukvårdsbehov på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Vården ska vara väl förberedd om det kommer en förfrågan från Socialstyrelsen om att ta hand om patienter med vårdbehov från Ukraina. 

I förra veckan fattades ett temporärt beslut att ge ukrainska medborgare tillgång till svensk hälso- och sjukvård i väntan på att massflyktsdirektivet skulle aktiveras. Region Stockholm följer nu det aktiverade direktivet vilket innebär att personer från Ukraina som fått uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande.

Det har än så länge kommit enstaka patienter från Ukraina som tagit sig till länets sjukhus på egen hand. Socialstyrelsen kommer att samordna vårdbehov hos invånare från Ukraina som har behov av transport till Sverige och landets regioner för sjukhusvård i mer organiserad form.

I Region Stockholm är bedömningen att det är möjligt att få fram vårdplatser som motsvarar behovet för detta vid länets sjukhus. Så snart Socialstyrelsen informerar om hur många patienter och med vilka sjukvårdsbehov som kommer till Region Stockholm kan regionen bestämma var patienterna bäst kan vårdas för sina respektive vårdbehov.

Region Stockholm har god beredskap för att hantera en eventuell ökad mängd vårdsökande och har en flexibilitet i sjukvårdssystemet för att kunna klara ett ökat sjukvårdsbehov. Inte minst under pandemin har vården i regionen kunnat skala upp utifrån vårdbehovet och antalet intensivvårdsplatser nära fyrdubblades och på en dryg månads tid gick på några veckor från att ha en patient inskriven med covid-19 till 1100 patienter med en helt ny och okänd sjukdom.

Fakta om vårdplatser

Antalet disponibla vårdplatser inom Region Stockholm är inte ett fast antal utan varierar efter behov. En disponibel vårdplats är en vårdplats vid ett sjukhus med utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter