Fordonsindustrin och regionala stadskärnor Region Stockholms fokus på Science Week

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. För att lyckas med att fortsätta växa som en framgångsrik storstadsregion krävs en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Region Stockholm medverkar som en del i det arbetet vid Science Week som startar idag, med fokus på fordonsindustrins omställning samt arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna.

- Klimatutmaningar och en snabb teknikutveckling skapar nya förutsättningar för hela transportsystemet och medför en stor omställning för fordonsindustrin, mot automation, digitalisering, elektrifiering, uppkopplade lösningar och batteriteknologi. Det kräver nya kompetenser och samarbete mellan aktörerna för en lyckad omställning, något som Stockholmsregionen har goda förutsättningar att genomföra via Fordonsdalen Stockholm, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

Gustav Hemming, tillväxt och samhällsplaneringsregionråd, medverkar i Fordonsdalen Stockholms seminarium 14.10–14.50 idag. Fordonsdalen är ett gemensamt initiativ mellan Region Stockholm, KTH och Kista Science City  

På fredag 08.40–09.00 håller Region Stockholm ett seminarium om arbetet med utvecklingen av de regionala stadskärnorna som en del i strategin att avlasta och komplettera de centrala stadsdelarna i regionen.

Mer information

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter