Ett gemensamt spadtag för en säkrare övergång

Kristoffer Tamsons, trafikregionråd, och Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, tog i dag ett symboliskt spadtag vid Roslagsbanans station Enebyberg där en ny planskild korsning nu byggs. Den nya övergången ökar säkerheten för passerande och möjliggör även en mer robust och stabil trafikering på banan.

Sedan ett tag tillbaka är arbetet med den nya plankorsningen vid Enebybergs station i gång. Pizzerian är riven och sanerad, och Portvägen är avstängd för biltrafik. I mitten på mars, då den provisoriska gång- och cykelbron är på plats, kommer Portvägen stängas för all trafik. 

När det symboliska spadtaget nu tas och arbetet invigs blir det starten på de större arbeten som tar vid i Enebyberg.

Här blir säkerheten större och Roslagsbanan lite bättre, både för dagens och kommande generationer.

Kristoffer Tamsons framhåller att det viktiga med de planskilda korsningarna är att de ökar säkerheten och bidrar till att göra banan mer stabil.

- Här blir säkerheten större och Roslagsbanan bättre, både för dagens och kommande generationer. Det är även ett uttryck för bra samarbete, säger Kristoffer Tamsons.

Roslagsbanan har gått från att vara uppe till diskussion för nedläggning, till det som händer nu, upprustning och utveckling med dubbelspår, planskildheter och nya tåg. 

- Vi är väldigt glada för samarbetet, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, vi är jätteglada att det här äntligen är på gång, framför allt för alla skolbarn som passerar här varje dag som får den här trygga korsningen.

Vi är glada att det här äntligen är på gång, framför allt för alla skolbarn som passerar här varje dag.

Båda två poängterar vikten av samarbetet mellan regionen och Danderyds kommun och ser fram emot att tillsammans få inviga den nya planskilda korsningen under våren 2023.

Fler nyheter