Regionen kraftsamlar mot pandemin

Med en ny kampanj med namnet Hela Stockholm mot pandemin, kraftsamlar regionen för att få fler invånare att välja vaccination mot covid-19 och följa andra rekommendationer för att minska smittspridning. Kampanjen bygger på samarbete och involvering av kommuner, företag, organisationer och civilsamhället.

- Vi stärker synligheten och närvaron runt om i regionen där det finns en lägre vaccinationstäckning. Första stoppet är Järva, ”Hela Järva mot pandemin”, där vi kommer att ha en vaccinationskapacitet motsvarande hälften av alla invånare i Järvaområdet över en fyraveckorsperiod. Med en flora av aktiviteter kommer vi och lokala aktörer informera, skapa mötesplatser för dialog och ordna med vaccinationsmöjligheter dag- och kvällstid, säger Magnus Thyberg, regionens vaccinationssamordnare. Med bättre kunskap om vaccin, vaccinationer och vikten av att följa rekommendationer som finns kommer invånarna tillsammans med oss ta oss ett steg närmare den mer normala vardagen igen.

I Järvaområdet höjs vaccinationskapaciteten med 300 procent under de 4 veckor som kampanjen pågår. För att underlätta för de personer som inte kan vaccinera sig dagtid finns det möjlighet att på kvällstid tre dagar i veckan få sin vaccination vid några av de mobila bussarna som finns utplacerade inom området. Vid flertalet av vaccinationsplatserna finns informationsställen bemannade med flerspråkiga hälsoinformatörer som gärna tar dialogen om vaccin, vaccination, smittspridning och aktuella rekommendationer om exempelvis avstånd, handhygien och vikten av att stanna hemma vid symtom. Hälsoinformatörerna har också möjlighet att stötta personer som är spruträdda.

- Det är det nära samarbetet med kommuner, Stockholms stad, företag, organisationer och civilsamhället som gör kampanjen. Bland annat kommer det finnas en pop-up-vaccinationsmottagning i området två dagar i veckan, berättar vaccinationssamordnare Magnus Thyberg.

Fler nyheter