Musikmöten i tider av pandemin

När pandemin förändrade allt fick Ulla Olsson som är kulturansvarig på Handengeriatriken hitta nya vägar för kulturen. Se filmen där hon möter patienter i ett musikmöte och berättar om det nya arbetssätt som uppstått under coronapandemin.

Tack vare Ulla Olsson, själv musiker och kulturansvarig på Handengeriatriken blev det möjligt att hitta nya vägar för kulturen när pandemin slog till. Vanligtvis brukar de ta emot artister varje vecka via kulturförvaltningens beställningsbara utbud, men risken för smittspridning gjorde att all programverksamhet behövde ställas in.

- Min arbetssituation blev radikalt förändrad, säger Ulla Olsson som numera spelar önskad musik för patienterna inne på rummen istället för att hålla i gruppverksamhet.

De personliga musikmötena med Ulla har minskat patienternas upplevelse av isolering men också skapat en god stämning på avdelningen som helhet.

- Kultur är så viktigt, särskilt i ansträngda tider som nu då avsaknaden av kultur gör sig påmind för oss alla, säger Carina Sühl Öberg, verksamhetschef på Handengeriatriken.

Se filmen på Youtube där Ulla Olsson sjunger och spelar musik för patienten Maj-Britt, 95 år.

Fler nyheter