Det här gäller för covid-19-provtagning

Under de två senaste veckorna har antalet konstaterat smittade med covid-19 i princip fördubblats varje vecka. Trots en rad åtgärder där Region Stockholm ökat kapaciteten ökar efterfrågan på covid-provtagning ännu snabbare. Därför har vi tillfälligt ändrat rekommendationen för vilka som ska provta sig och prioriterar dem som har symtom vid provtagning. Det här gäller från och med torsdagen 13 januari.

- När efterfrågan på provtagning är så stor är det viktigt att vi ser till att det finns provtagning till de som mest sannolikt är smittade. Därför minskar vi tillfälligt på provtagningen för symtomfria, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Den tillfälliga rekommendationen innebär att den som exponerats för smitta i det egna hemmet eller utanför hemmet endast behöver provta sig om man får symtom.

Detta gäller alla

  • Stanna alltid hemma när du är sjuk. Beställ provtagning först när du har haft symtom i 24 timmar. Beställ bara ETT pcr-prov. Du behöver inte beställa flera PCR-prov under samma symtomperiod.
  • Om du inte lyckas beställa ett prov bör du stanna hemma och agera som om du har covid-19. Stanna då hemma minst en vecka efter det att du började få symtom och tills du känner dig helt frisk och varit feberfri i minst två dagar.
  • Har du symtom i mindre än 24 timmar kan du återgå till arbete, skola eller annan verksamhet när du varit symtomfri i minst ett dygn.

Rekommendation provtagning vid inresa

Samtidigt som Region Stockholm prioriterar provtagning vid symtom tas den nationella rekommendationen bort som uppmanat alla att provta sig vid inresa. Den som får symtom efter en utlandsresa ska dock fortsatt provta sig och beställa test i appen Alltid Öppet.

Beställ provtagning:

  • Om du har luftvägssymtom som feber, hosta, halsont och/eller snuva som har hållit i sig 24 timmar eller mer och du INTE har varit sjuk i covid-19 de senaste sex månaderna. Det gäller alla vuxna och barn från och med förskoleklass. Du bör provta dig oavsett om du är vaccinerad eller inte.
  • Om du tagit ett självtest som visat positivt resultat.
  • Om du uppmanas till provtagning av sjukvårdspersonal eller om det gäller provtagning med gurgeltest i skolorna.

Fler nyheter