Tunnelbaneavtal förlängs i väntan på ny upphandling

Trafiknämnden i Region Stockholm har i dag fattat beslut om att förlänga det befintliga avtalet med MTR Tunnelbanan för driften av tunnelbanan. Förlängningen sker i väntan på den nya upphandlingen för tunnelbanans drift från år 2025 och framåt.

Det nuvarande uppdragsavtalet mellan trafikförvaltningen och MTR gäller till november 2023. Trafikförvaltningen väljer nu att utnyttja en klausul som innebär att avtalet kan förlängas med upp till 24 månader, som längst till 1 november 2025. Villkoren är oförändrade jämfört med grundavtalet.

– Detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkra tunnelbanetrafiken tills vi har det nya avtalet på plats, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för AB SL. Nu köper vi oss tid för att kunna genomföra den mycket komplexa upphandlingen i bästa möjliga konkurrens mellan anbudsgivare.

Upphandlingen av tunnelbaneverksamheten, E40, skulle formellt ha startat våren 2020. Men starten flyttades fram två gånger eftersom coronapandemin innebar svårigheter för anbudsgivare att arbeta med sina anbud.

E40-avtalet föreslås ha en kontraktstid om 11 år, vilket motsvarar ett totalt kontraktsvärde om cirka 40-50 miljarder kronor.

Fakta – tidplan för upphandling av tunnelbaneavtal E40

  • Andra kvartalet, 2022: Kvalificering av leverantörer annonseras
  • Andra kvartalet, 2022: Process med preliminärt upphandlingsdokument startar
  • Fjärde kvartalet, 2022: Anbudstid startar
  • Andra kvartalet/tredje kvartalet 2024: Beräknad tidpunkt för tilldelning av kontrakt
  • Andra kvartalet–fjärde kvartalet 2025: Beräknad trafikstart

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Fler nyheter