Äntligen! Nu går tågen till Kårsta igen

12 december avslutas den sex månader långa trafikavstängningen på Kårstagrenen och tågen kör återigen hela vägen till Kårsta.

I juni startade trafikavstängningen på Kårstagrenen och sen i oktober har tågen från Stockholms östra vänt i Lindholmen. Nu är arbetena på sträckan upp till Kårsta klara och 12 december börjar tågen trafikera hela banan. 

För att få en mer stabil anläggning och göra det möjligt att köra med tätare trafik har ett helt nytt signalssystem installerats på sträckan Vallentuna - Kårsta. Vi har uppgraderat kontaktledningen på cirka nio km och på delar av sträckan har vi även utfört markförstärkning samt bytt ut räls och slipers.

På sträckan mellan Lindholmen och Kårsta har vi utfört säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar. Bland annat har vi förbättrat bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen. I vissa fall har vi byggt ersättningsvägar för att kunna stänga de plankorsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

Det återstår arbeten utanför spårområdet mellan Lindholmen och Kårsta i form av markarbeten och grässådd.

Frösunda station

Vid Frösunda har vi förstärkt marken vid banan och byggt ett så kallat mötesspår. Mötesspår används för att mötande tåg ska kunna passera varandra när det bara finns ett spår på sträckan. Vi har även byggt en ny mittplattform och ett nytt teknikhus för att styra signaler och växlar. Järnvägsbron som går över Frösundaån är även utbytt mot en ny bro.

Kårsta station

Vid Kårsta station har vi rustat upp spåren och anlagt en ny gång- och cykelväg på västra sidan av spåren, från Kårstavägen fram till stationen. Ett nytt teknikhus finns på plats för att styra signaler och växlar.

Norr om stationen har vi byggt ett uppställningsspår för tåg.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter