Regionfullmäktige beslutar om budget 2022 den 16 - 17 november

Den 16 - 17 november debatteras och beslutas budget 2022 för Region Stockholm i fullmäktige. Du kan följa debatten live via länk till webb-TV. Men också läsa aktuella sammanträdeshandlingar samt nyheter om de beslut som tas. 

Tisdagen den 16 november börjar fullmäktigemötet kl.10. Sammanträdet börjar med en allmänpolitisk debatt och därefter följer debatt och beslut kring bland annat, kollektivtrafik, tillväxt- och regionplanering och forskning och innovation.

Onsdagen den 17 november börjar sammanträdet också kl.10.00. Då debatteras först hälso- och sjukvård, därefter fastighets- och servicefrågor, kultur, klimat och hållbarhet samt revisionen.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter