6 augusti: Åttonde rapporten om sommarens vård

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå. Två doser vaccin krävs för att skydda mot svår sjukdom av den mer smittsamma deltavarianten av viruset som nu dominerar i länet. Regionen har förkortat dosintervallet och kommer även börja vaccinera 16-17-åringar med start nästa vecka för att fler ska vara vaccinerade med två doser till hösten. Invånare i länet uppmanas lämna blod då det råder blodbrist.

Andel smittade av covid-19 ökade förra veckan med 20 procent jämfört med veckan innan.

- Då smittspridningen fortsätter att öka är risken stor att fler kommer behöva sjukhusvård. Vi har under veckan haft mellan 30 och 50 patienter med covid-19 i behov av vård vid sjukhus. De allra flesta av dessa patienter har inte vaccinerat sig och är yngre. Vaccinera er med två doser så snart ni erbjuds vaccination, det är enda sättet att undvika svår sjukdom, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Läget vid akutsjukhusen i länet är fortsatt ansträngt med många akut sjuka och skadade.

- Chefläkarna rapporterar att det under veckan har varit tufft på akutmottagningarna i länet. På akutmottagningen görs alltid en medicinsk prioritering där den med störst behov får vård först, säger Johan Bratt.

- Även om det är ansträngt i vården under sommaren - sök vård vid behov så att tillståndet inte förvärras. Det finns alltid vård för dem som är akut sjuka. Närakuterna har god kapacitet och kan vara ett snabbare alternativ. Ring alltid 1177 för att få råd om när, var och hur du söker vård, och ring 112 vid livshotande tillstånd, säger Johan Bratt.

Inför varje sommar görs en planering av länets samlade vårdresurser och extra resurser skapas för att länets vårdgivare ska kunna få hjälp vid toppar. Till exempel finns det extra kapacitet vid Ersta sjukhus för akuta operationer, dessutom har rehabilitering utanför akutsjukhus stärkts.

- När länets samlade vårdresurser används på rätt sätt, har vi god kapacitet i vården även under sommaren för den akuta och nödvändiga vården. Den planerade vården som inte är akut får vänta. Under den här veckan har vi börjat öppna vårdplatser och har fler vårdplatser jämfört med veckan innan, säger Johan Bratt.

Vårdgivarna samarbetar med varandra kring patienten, och kommunerna är en viktig del i patientflödet - inte minst i samarbetet kring de äldre patienterna.

- Många av de som behöver vård är äldre och multisjuka. I sommar har det funnits fler geriatrikplatser för de äldre i länet än förra sommaren. Geriatrik är specialiserad slutenvård för äldre. Vi gör allt vi kan för att undvika att äldre multisjuka patienter ska behöva vänta på en akutmottagning, bland annat genom direktintag på geriatriken. Samarbetet med kommuner vid utskrivning av patienter som fortsatt behöver omvårdnad i hemmet eller på särskilt boende har fungerat väldigt väl i sommar, vilket är glädjande då det är bra för patienten att vara hemma. Vi har dessutom nästan 3 000 patienter i länet som får avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, vilket är fler än förra sommaren. Det är en vårdform som gör att patienter inte behöver vårdas på sjukhus, säger Johan Bratt.

Just nu råder det stor brist på blod i regionen. Här finns mer information om närmaste blodcentral eller blodbuss: geblod.nu

- Blod används bland annat i cancervården, vid blodsjukdomar, förlossningar och akuta olyckor. Blodcentralen ber befintliga och nya blodgivare att komma och ge blod, samtliga blodgrupper behövs. Det finns blodcentraler och mobila blodbussar som man kan vända sig till för att lämna blod runt om i länet, säger Johan Bratt.

Det kommer vara ytterligare några veckor i länet med sommarläge i vården. Den här sommaren är extra tuff då många medarbetare behövts i vaccinationsprogrammet förutom i den vanliga vården.

- Jag vill rikta ett stort tack till vårdens medarbetare som varje dag räddar liv och finns där för de som behöver vård och vaccin. Medarbetarna i vården har under hela pandemin arbetat under tuffa förhållanden för att ta hand om länets invånare, säger Johan Bratt.

- Hjälp medarbetarna i vården genom att undvika skador, och vaccinera dig med två doser för att undvika svår sjukdom.  Fortsätt göra det enkla: håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma och testa dig vid symtom. Det både avlastar vårdens medarbetare och minskar trycket på sjukvården. Inför hösten när den planerade och uppskjutna vården också behöver tas om hand blir detta extra viktigt, säger Johan Bratt.

Chefläkarens fem tips för färre skador i sommar

Ta det lite lugnare i trafiken

På sommaren kan vi lugna ner tempot lite extra i trafiken och sänka farten för alla typer av fordon inklusive cyklar och elsparkcyklar.

Försiktigare aktiviteter

Om du eller någon av dina närmaste ska cykla, åka skateboard, åka moped, hoppa studsmatta eller liknande aktiviteter - använd skyddsutrustning.

Bada lugnt

Ska du eller dina närmaste bada så gör det tillsammans och när barnen badar eller är i närheten av vatten ska en vuxen alltid ha koll.

Var försiktig i värmen

Värmen skapar allt för ofta sjukvårdsbehov som kan undvikas. Främst för barn och äldre. Drick mer än du är van vid och gör det innan du blir törstig och hjälp små barn och gamla med extra dryck. Duscha lite kallare. Gör det så svalt som möjligt inomhus med hjälp av gardiner, persienner och markiser och vädra på natten när det är svalt. Använda lätta kläder och undvik fysiska ansträngningar när det är som varmast.

Undvik eller minska alkoholen

För många ökar alkoholkonsumtionen under sommaren. Alkohol är alltför ofta med i bilden när skador uppstår. Undvik alltid kombinationen bad och alkohol. Ju mer alkohol du dricker desto sämre omdöme får du. Drick alkohol med måtta eller välj en vit sommar i år. Vårdens medarbetare tackar dig lite extra för att du drar ner på alkoholen den här sommaren.

Vårdplatsläget

Antalet disponibla vårdplatser ökade denna vecka. Under vecka 31 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 213. Det är en ökning med 29 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det i onsdags 818 disponibla vårdplatser, vilket är en ökning med 9 platser mot föregående vecka. 

- Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i juli i år haft 2 874 patienter inskrivna jämfört med 2 686 under juli förra året. Det är ytterligare 188 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik.

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

Kommer som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna vara första kontakten till vården. På grund av bemanningsproblem förväntas längre svarstider än vanligt under sommaren 2021. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt. Ring alltid 1177 för råd om var, när och hur du söker vård.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger nu på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna har öppet som vanligt och tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser. Röntgen finns vid närakuterna.

Akutsjukhusen

Nu fokuserar akutsjukhusen på den akuta och nödvändiga vården. Vid akutmottagningarna kan det bli längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, har förståelse för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov, och har förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter utifrån medicinskt behov.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Det finns relativt många lediga bemannade vårdplatser i den geriatriska vården.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. I år förväntas något färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få sin förlossning vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Under föregående vecka föddes 570 barn. Av dessa förlossningar var omkring 95 procent som utfördes vid vald klinik. En förlossning skedde i ett annat län. Region Stockholm utförde en förlossning på uppdrag av en annan region.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och extra resurser finns för de uppdrag som beräknas behövas under sommaren.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19 läget 6 augusti

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 259 888
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 369

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

  • 7 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 32 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus.
  • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 39 patienter.

Antalet smittade av covid-19 har ökat de sex senaste veckorna. Ökningen ser ut att fortsätta.

- En stor del av de smittade är i åldrarna 18–29 år, men ökningen börjar även märkas i åldersgruppen 30–39 år. Det är logiskt att smittan lättare sprids i dessa åldrar än bland de äldre som oftare är vaccinerade i högre grad.

- Men vi noterar att de unga stockholmarna vaccinerar sig i hög takt just nu. Vi öppnade vaccinering för 18–29 åringar den 9 juli. Och reda nu har nästan varannan ung person eller 48,7 procent av dem fått sin första dos vaccin, säger Johan Bratt.

Klockan tio måndagen den nionde augusti öppnar Region Stockholm för vaccination även av personer födda 2005 och tidigare.

Nio av tio smittade har virusets deltavariant som är betydligt mer smittsam än tidigare varianter. Den som är vaccinerad med två doser har ett bra skydd mot svår sjukdom till följd av covid-19.

- Sedan slutet av juli kan fler boka sin andra dos vaccin snabbare, då den kan komma att erbjudas redan efter fyra veckor i vissa fall. Förändringen införs gradvis. Samtidigt kan den som är 65 år eller äldre välja vilket covid-19 vaccin hen ska vaccineras med. Det är utmärkt att vi nu har tillräckligt med vaccin för att gradvis kunna förkorta tiden mellan första och andra dosen, vilket gör att fler får det starkare skyddet, säger Johan Bratt.

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det.

Vaccinationsläget 6 augusti

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 407 596
Antal registrerade vaccinationer dos 2:     961 795
Totalt antal registrerade vaccinationer:  2 369 391

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:

Andel dos 1: 75,3, procent 
Andel dos 2: 51,5 procent

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:

Andel dos 1: 72,3 procent 
Andel dos 2: 50,0 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:

Dos 1: 93,7 procent 
Dos 2: 88,0 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:

Dos 1: 92,8 procent
Dos 2: 88,8 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:

Dos 1: 91,2 procent
Dos 2: 87,5 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:

Dos 1: 87,0 procent
Dos 2: 82,7 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:

Dos 1: 84,0 procent
Dos 2: 78,1 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år

Dos 1: 88,6 procent
Dos 2: 84,1 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:

Dos 1: 84,8 procent
Dos 2: 79,5 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:

Dos 1: 84,2 procent
Dos 2: 77,7 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:

Dos 1: 82,2 procent
Dos 2: 73,6 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:

Dos 1: 79,0 procent
Dos 2: 63,5 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:

Dos 1: 72,5 procent
Dos 2: 46,1 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:

Dos 1: 66,1 procent
Dos 2: 29,5 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:

Dos 1: 58,0 procent
Dos 2:  13,2 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:

Dos 1: 48,7 procent
Dos 2: 6,8 procent

Så här rapporterar vi under sommaren 2021

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar och på tisdagar kommer vi rapportera om det aktuella covid-19 läget. Under sommaren kommer vi inte ha dagslägesrapporter på måndagar, onsdagar och torsdagar som tidigare under året.

Fler nyheter