13 augusti: Nionde rapporten om sommarens vård

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar jämfört med förra veckan. Den 9 augusti öppnade regionen för vaccination av 16-17-åringar. Hittills har 21 500 ungdomar i åldersgruppen vaccintid. Det råder fortfarande blodbrist i länet och invånare uppmanas därför att lämna blod.

- Den här tiden på året ställer ofta stora krav på vården. Många är tillbaka i stan samtidigt som vården fortfarande är i slutet av semesterperioden. Vi ökar visserligen antalet vårdplatser vecka för vecka men är ännu inte i nivå med normal kapacitet. Detta sammanfaller tyvärr med att antalet patienter med covid-19 ökar igen på sjukhusen. Sammantaget betyder det ett hårt tryck på framförallt akutsjukvården, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

- Det är därför extra viktigt att undvika sådant som gör att du kan skada dig så illa att du måste söka vård. Ta det lugnt, använd hjälm när du cyklar eller åker elsparkcykel. Alkohol är alltför ofta med i bilden när skador uppstår. Undvik kombinationen bad och alkohol, säger Johan Bratt.

Men sjukdomar och skador kan inte helt undvikas.

- Det finns vård att få för dem som behöver det. Vi har planerat för att möta invånarnas behov av vård även under de lite mer ansträngande sommarmånaderna. Jag kan ta några exempel: För att äldre och multisjuka ska kunna slippa köa på akuten finns geriatriken med personal som är specialister på äldres vårdbehov. Nästan 3 000 personer får avancerad sjulvård i hemmet (ASIH). Många av dem skulle annars behöva ligga inne på sjukhus, säger Johan Bratt.

Det finns elva närakuter runtom i länet. De har öppet alla dagar klockan 8–22 och där finns bland annat röntgen och provtagning. De kan hjälpa till med exempelvis misstänka frakturer, misstänkt hjärnskakning, sårskador, plötsliga magsmärtor och akuta allergiska problem.

– Många skador och besvär kan behandlas på någon av närakuterna. De ligger närmare till för många, och väntetiderna är oftast kortare än på sjukhusens akutmottagningar. Ring alltid 1177 för råd om när, var och hur du söker vård, säger Johan Bratt.

Under sommaren i juni och juli har det fötts fler barn än motsvarande tid förra året.

– Det har varit tufft på flera förlossningsmottagningar under den gångna veckan. Mottagningarna arbetar hårt för att säkerställa att så många mammor som möjligt ska kunna föda på det sjukhus de önskat, vilket nästan alla fått, säger Johan Bratt.

– Vi får alla skänka en tacksamhetens tanke till personalen inte bara på förlossningsavdelningarna utan överallt i vården på vårdcentraler, sjukhus och specialistmottagningar. Alla har gjort ett jättejobb så här långt trots semestrar och svåra omständigheter i övrigt, säger Johan Bratt.

Smittan av covid-19 fortsätter att öka i länet.

- Mina råd är detsamma som tidigare. Vaccinera er så snabbt som möjligt. Om du inte har vaccinerat dig alls än, gör det. Nu kan alla över 16 år vaccinera sig och det finns tider. Rådet gäller både dig som ska ta din första spruta och dig som ska ta den andra sprutan för att bli fullvaccinerad, säger Johan Bratt.

- Det är mycket viktigt att så många som möjligt så snabbt som möjligt får två doser vaccin. På det sättet får du ett bra skydd även mot den smittsamma deltavarianten.

Om tillräckligt många är tillräckligt skyddade betyder det också att virusets möjlighet att spridas minskar.

- Fortsätt göra det enkla: håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma och testa dig vid symtom. Det både avlastar vårdens medarbetare och minskar trycket på sjukvården. Inför hösten när den planerade och uppskjutna vården också behöver tas om hand blir detta extra viktigt, säger Johan Bratt.

Vårdplatsläget

Antalet disponibla vårdplatser ökade denna vecka. Under vecka 31 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 242. Det är en ökning med 29 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det 831 disponibla vårdplatser, vilket är en ökning med 13 platser mot föregående vecka.

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i juli i år haft 2 874 patienter inskrivna jämfört med 2 686 under juli förra året. Det är ytterligare 188 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik.

Måndagen 9 augusti öppnade Region Stockholm för vaccination även av personer födda 2005 och tidigare.

– Redan under den första veckan bokade 21 500 16–17-åringar sin första vaccination. Det tyder på ett stort intresse. Vi konstaterar också att nu har 75 procent av invånarna som är 65 och äldre i samtliga stadsdelar och kommuner fått sin andra dos vaccin och därmed fått bra skydd även mot den mer smittsamma deltavarianten av viruset, säger Johan Bratt.

Under veckan nådde Region Stockholm en milstolpe i vaccinationsprogrammet, då en miljon stockholmare är fullt vaccinerade med båda doserna vaccin.

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

Kommer som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna vara första kontakten till vården. På grund av bemanningsproblem förväntas längre svarstider än vanligt under sommaren 2021. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt. Ring alltid 1177 för råd om var, när och hur du söker vård.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger nu på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna har öppet som vanligt och tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser. Röntgen finns vid närakuterna.

Akutsjukhusen

Nu fokuserar akutsjukhusen på den akuta och nödvändiga vården. Vid akutmottagningarna kan det bli längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, har förståelse för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov, och har förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter utifrån medicinskt behov.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Det finns relativt många lediga bemannade vårdplatser i den geriatriska vården.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. Hittills i år har det fötts fler barn än under motsvarande period under förra året. Under föregående vecka föddes 578 barn. Av dessa förlossningar var omkring 94 procent som utfördes vid vald klinik. Tre förlossningar skedde i ett annat län. Region Stockholm utförde en förlossning på uppdrag av en annan region.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och extra resurser finns för de uppdrag som beräknas behövas under sommaren.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19-läget 13 augusti

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 261 921
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 369

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

  • 7 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 52 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus.
  • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 59 patienter.

Antalet smittade av covid-19 har ökat de sex senaste veckorna. Ökningen ser ut att fortsätta.

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det.

Vaccinationsläget 13 augusti

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

  • Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 440 487
  • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 040 734
  • Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 481 221

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 77,1, procent
Andel dos 2: 55,7 procent

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 73,5 procent
Andel dos 2: 54,2 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,7 procent
Dos 2: 88,0 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,8 procent
Dos 2: 88,9 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,3 procent
Dos 2: 87,7 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,2 procent
Dos 2: 83,1 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 84,3 procent
Dos 2: 78,9 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 88,8 procent
Dos 2: 84,5 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 85,1 procent
Dos 2: 80,5 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 84,5 procent
Dos 2: 79,0 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 82,7 procent
Dos 2: 75,6 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 79,7 procent
Dos 2: 68,3 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 73,4 procent
Dos 2: 56,4 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 67,3 procent
Dos 2: 43,9procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 60,0 procent
Dos 2: 21,1 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 51,9 procent
Dos 2: 7,7 procent

Så här rapporterar vi under sommaren 2021

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar och på tisdagar kommer vi rapportera om det aktuella covid-19-läget. Under sommaren kommer vi inte ha dagslägesrapporter på måndagar, onsdagar och torsdagar som tidigare under året.

Fler nyheter