9 juli: Fjärde rapporten om sommarens vård

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras ett ansträngt läge vid länets akutsjukhus. För de som söker vård vid akutsjukhusens akutmottagningar innebär det att patienter som inte bedöms ha hög medicinsk prioritet kan få längre väntetider än normalt. Södersjukhuset rapporterar fortsatt att särskilt många patienter söker sig till sjukhuset med behov av akut sjukvård.

Veckans chefläkarmöte

Varje torsdag har chefläkarna centralt och chefläkarna från alla de större vårdgivarna ett möte för att beskriva läget och för att samordna resurserna inom hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Antalet bemannade vårdplatser fortsätter att minska i takt med att vården fokuserar på den akuta och nödvändiga vården.

- Alla patienter som behöver akut och nödvändig sjukvård kommer att få det. Men för de med lägre medicinsk prioritet kan det ibland innebära långa väntetider. Det här är ett exempel med svårigheten att både bemanna sommarvården och samtidigt erbjuda att vaccinera den vuxna befolkningen med två doser vaccin mot covid-19. Du som behöver akut vård som inte är livshotande bör ringa 1177 för att få råd om när och var du bäst kan få vård för dina symtom. Även om väntetiderna på 1177 Vårdguiden på telefon ibland är långa är det oftast bättre att vänta på deras rekommendation än att åka på chans till det du tror är rätt vårdgivare, säger chefläkare Patrik Söderberg.

Även den här veckan rapporterar chefläkarna ett särskilt högt tryck i början av veckan.

- Liksom föregående vecka rapporterar Södersjukhuset en mycket ansträngd vecka, men även de övriga akutsjukhusen har haft en tuff situation särskilt i början av veckan. Situationen i vården och hos de olika vårdgivarna kan förändras på bara några timmar därför är det extra bra att ringa 1177 innan du söker vård, säger Patrik Söderberg.

Ha lite extra tålamod i sommar

Eftersom många av de vårdmedarbetare som annars kunnat hjälpa till i stora delar av vården i sommar arbetar med vaccinationerna så är bemanningen i alla delar av vården ännu svårare än vad det vanligtvis är under sommaren. Det kan innebära att det tar längre tid att komma fram till sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden, det kan vara längre väntetider hos husläkarna, närakuterna och vid akutsjukhusen.

- Det kan vara extra frustrerande för dig som söker akut vård den här sommaren då det kan vara längre väntetider i vården. Därför är det oftast värt lite extra väntetid för att prata med 1177 Vårdguiden innan du söker vård akut. Jag vill be dig som är akut sjuk, och dina närstående, att ni visar extra tålamod, förståelse och respekt för att det kan ta tid att få vård om andra patienter har ännu större medicinska behov. Särskilt vill jag att ni visar förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snabbt som möjligt, säger Patrik Söderberg.

Smittan finns kvar

Det är en relativt låg smittspridning i Stockholms län just nu. Föregående vecka konstaterades 374 fall med covid-19 jämfört med 316 fall veckan dessförinnan. Det är väldigt långt från de runt 10 000 konstaterade fall per vecka som rapporterades när smittspridningen var som störst under den tredje vågen.

- Den nedgång av antal konstaterat smittade med covid-19 som vi har haft under en längre tid i Stockholms län är nu bruten. Föregående vecka och första dagarna den här veckan ser vi en fortsatt ökning av antalet konstaterat smittade med covid-19.

Det är därför som vi hela tiden har talat om vikten av att följa råden - oavsett om man är vaccinerad eller inte. Ju fler som följer råden desto fler hinner vaccinera sig med båda doserna vaccin och därmed få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom om de skulle utsättas för smitta av covid-19, säger Patrik Söderberg.

De fyra grundläggande råden - även för dig som är vaccinerad

1.     Stanna hemma om du har symtom och ta covid-prov om symtomen varar mer än 24 timmar.

2.     Undvik trängsel och håll två meters avstånd så ofta du kan

3.     När/om du umgås med andra: gör det i mindre grupp och helst utomhus.

4.     Alla som kan ska arbeta hemifrån

Var lite extra försiktig i sommar

När det är svårare att bemanna för den akuta vården är det viktigare än någonsin att ta det lite extra försiktigt i sommar. Tänk till ett varv till i sommar om vad just du kan göra för att undvika att behöva vård under sommaren.

Chefläkarens fem tips för färre skador i sommar

Ta det lite lugnare i trafiken
På sommaren kan vi lugna ner tempot lite extra i trafiken och sänka farten för alla typer av fordon inklusive cyklar och elsparkcyklar.

Försiktigare aktiviteter
Om du eller någon av dina närmaste ska cykla, åka skateboard, åka moped, hoppa studsmatta eller liknande aktiviteter - använd skyddsutrustning.

Bada lugnt
Ska du eller dina närmaste bada så gör det tillsammans och när barnen badar eller är i närheten av vatten ska en vuxen alltid ha koll.

Var försiktig i värmen
Värmen skapar allt för ofta sjukvårdsbehov som kan undvikas. Främst för barn och äldre. Drick mer än du är van vid och gör det innan du blir törstig. Duscha lite kallare. Gör det så svalt som möjligt inomhus med hjälp av gardiner, persienner och markiser och vädra på natten när det är svalt. Använda lätta kläder och undvik fysiska ansträngningar när det är som varmast.

Undvik eller minska alkoholen
För många ökar alkoholkonsumtionen under sommaren. Alkohol är alltför ofta med i bilden när skador uppstår. Undvik alltid bad och alkohol. Ju mer alkohol du dricker desto sämre omdöme får du. Drick alkohol med måtta eller välj en vit sommar i år. Vårdens medarbetare tackar dig lite extra för att du drar ner på alkoholen den här sommaren.

Vårdplatsläget

Nu fortsätter minskningen av antalet disponibla vårdplatser. Under vecka 27 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 356. Det är en minskning med 71 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det i onsdags 846 disponibla vårdplatser att jämföra med 909 platser föregående vecka. 

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i juni i år haft 2 973 patienter inskrivna jämfört med 2 807 förra året. Det är ytterligare 166 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik. 

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

Kommer som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna vara första kontakten till vården. På grund av bemanningsproblem förväntas längre svarstider än vanligt vid vissa tillfällen under sommaren 2021. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger nu på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Akutsjukhusen

Omställning sker nu för att i ökande grad fokusera på den akuta och nödvändiga vården. Vid akutmottagningarna kan det bli längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, visar extra tålamod och respekt för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov och visar förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Vid chefläkarmötet rapporterades att det fanns relativt gott om lediga vårdplatser under innevarande vecka.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. I år förväntas något färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få sin förlossning vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Under föregående vecka föddes 564 barn. Av dessa var det över 95 procent som utfördes vid vald klinik. En förlossning skedde i ett närliggande län samtidigt som Region Stockholm utförde en förlossning på uppdrag av andra regioner.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och extra resurser finns för de uppdrag som beräknas behövas under sommaren.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19 läget 9 juli

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 255 439
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 361 

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

5 patienter med covid-19 i intensivvård

26 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 31 patienter

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det. Den som fått sin första dos kan räkna ut när det är dags för dos två genom dos 2-kalkylatorn som du hittar här: https://dos2kalkylator.sll.se

Vaccinationsläget 9 juli 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:   1 171 153
Antal registrerade vaccinationer dos 2:       727 703
Totalt antal registrerade vaccinationer: 1 898 856

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 60,4 procent 
Andel dos 2: 38,0 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 62,7 procent 
Andel dos 2: 38,9 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,8 procent 
Dos 2: 88,1 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,5 procent
Dos 2: 88,2 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 90,9 procent
Dos 2: 86,1 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 86,3 procent
Dos 2: 80,1 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 82,7 procent
Dos 2: 72,5 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 88,0 procent
Dos 2: 81,5 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 83,5 procent
Dos 2: 74,5 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 82,7 procent
Dos 2: 69,6 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 80,3 procent
Dos 2: 57,4 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 76,3 procent
Dos 2: 27,2 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 68,6 procent
Dos 2: 12,1 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 59,3 procent
Dos 2: 8,9 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 32,5 procent
Dos 2: 6,9 procent

Så här rapporterar vi under sommaren 2021

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar och på tisdagar kommer vi rapportera om det aktuella covid-19 läget. Under sommaren kommer vi inte ha dagslägesrapporter på måndagar, onsdagar och torsdagar som tidigare under året.

Fler nyheter