23 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att antalet konstaterat smittade av covid-19 fortsätter att öka, och störst är ökningen i åldersgruppen18-29 år. Den mer smittsamma deltavarianten av viruset dominerar nu i länet. Fler smittade har hittills inte lett till ett ökat vårdbehov. Patienter som vårdas på sjukhus med covid-19 ligger på en stabil nivå runt 30 personer. Läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus men något mindre ansträngt än tidigare veckor.

- Vi ser tyvärr en fortsatt ökning av antal smittade vilket oroar oss, men hittills är det från låga nivåer och har inte lett till ett ökat vårdbehov. Vi behöver nu göra allt vi kan för att så många som möjligt är vaccinerade med två doser inför hösten så att smittan inte får större spridning när skolor och jobb drar igång, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

- Smittökningen är i många fall kopplad till resor i utlandet och ökar mest i den yngre åldersgruppen där man ännu inte hunnit vaccinera sig eller få effekt av vaccinet. Mitt råd till alla invånare över 18 år är: vaccinera er och följ de rekommendationer som finns, både i Sverige och utomlands, och både hemma i vardagen och på semestern. Det gäller även de som har vaccinerat sig med två doser, och även de som är yngre och tänker att man inte drabbas av allvarlig sjukdom, säger Elda Sparrelid.

När smittspridningen var som störst under tredje vågen var det omkring 10 000 nya konstaterat smittade i veckan i länet. Vecka 28 konstaterades 632 nya fall i länet jämfört med 451 nya fall veckan innan.
Den mer smittsamma varianten av viruset, deltavarianten, dominerar i länet.

Många har smittats under resa utomlands. Folkhälsomyndigheten skärpte därför rekommendationerna förra veckan för dem som varit på resa utanför Norden. Flera länder runt om i världen och i Europa har nu en ökad smittspridning, läs mer här om rekommendationerna:
Folkhälsomyndigheten: Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse(öppnas i nytt fönster)
Läs mer här om vad som gäller just nu i Stockholms län vid hemkomst från utlandet:
Har du varit utomlands - 1177 Vårdguiden(öppnas i nytt fönster)

Läget vid akutsjukhusen

Varje torsdag har chefläkarna centralt och chefläkarna från alla de större vårdgivarna ett möte för att beskriva läget och för att samordna resurserna inom hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Vid länets akutsjukhus rapporterar chefläkarna denna vecka ett ansträngt läge men lite mindre ansträngt än tidigare veckor. Antalet bemannade vårdplatser fortsätter att minska enligt plan, i takt med att vården fokuserar på den akuta och nödvändiga vården.

Det är fortsatt långa väntetider för 1177 Vårdguiden på telefon och för den som söker akut vård.

- Ring alltid 1177 Vårdguiden för att få råd om när, var och hur du söker vård för just dina symtom. Det finns även bra information på hemsidan, 1177.se. Ha tålamod, då väntetiderna på telefon är längre än vanligt. Det kan hända att du kan få snabbast vård och behandling hos en annan vårdgivare än vid ett akutsjukhus. Vid livshotande tillstånd ska du som vanligt ringa 112, säger Elda Sparrelid.

I akutsjukvården märks utomhusaktiviteter som lett till akuta olycksfall.

- Akutsjukhusen rapporterar nu om många frakturer och skador från olyckor med elsparkcyklar. Vi ber alla att vara extra försiktiga och använda skyddsutrustning när man åker elsparkcykel, eller gör andra aktiviteter som lätt kan leda till skador. Läget är ansträngt i vården och vi måste tillsammans hjälpas åt för att inte öka trycket på den akuta vården i sommar. Varje olycksfall som kan undvikas avlastar akutsjukvården, säger Elda Sparrelid.

Vården av för tidigt födda barn, neonatalvården, är särskilt ansträngd just nu. Här hjälper regioner varandra med neonatalplatser för att ge bästa vården.

Ha lite extra tålamod i sommar

Eftersom många av de vårdmedarbetare som annars kunnat hjälpa till i vården under sommaren arbetar med vaccinationerna är bemanningen i alla delar av vården svårare än vad det vanligtvis är under sommaren. Det kan innebära att det tar längre tid att komma fram till sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden, och att det kan vara längre väntetider hos husläkarna, närakuterna och vid akutsjukhusen.

- Att vara akut sjuk och kanske ha smärta skapar ofta mycket oro och stress. Trots det vill jag be dig och dina närstående, att ni har lite extra tålamod, förståelse och respekt för att det kan ta tid att få vård, då andra patienter kan ha ännu större medicinska behov. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snabbt som möjligt, säger Elda Sparrelid.

Chefläkarens fem tips för färre skador i sommar

Ta det lite lugnare i trafiken

På sommaren kan vi lugna ner tempot lite extra i trafiken och sänka farten för alla typer av fordon inklusive cyklar och elsparkcyklar.

Försiktigare aktiviteter

Om du eller någon av dina närmaste ska cykla, åka skateboard, åka moped, hoppa studsmatta eller liknande aktiviteter - använd skyddsutrustning.

Bada lugnt

Ska du eller dina närmaste bada så gör det tillsammans och när barnen badar eller är i närheten av vatten ska en vuxen alltid ha koll.

Var försiktig i värmen

Värmen skapar allt för ofta sjukvårdsbehov som kan undvikas. Främst för barn och äldre. Drick mer än du är van vid och gör det innan du blir törstig och hjälp små barn och gamla med extra dryck. Duscha lite kallare. Gör det så svalt som möjligt inomhus med hjälp av gardiner, persienner och markiser och vädra på natten när det är svalt. Använda lätta kläder och undvik fysiska ansträngningar när det är som varmast.

Undvik eller minska alkoholen

För många ökar alkoholkonsumtionen under sommaren. Alkohol är alltför ofta med i bilden när skador uppstår. Undvik alltid kombinationen bad och alkohol. Ju mer alkohol du dricker desto sämre omdöme får du. Drick alkohol med måtta eller välj en vit sommar i år. Vårdens medarbetare tackar dig lite extra för att du drar ner på alkoholen den här sommaren.

Vårdplatsläget

Nu fortsätter minskningen av antalet disponibla vårdplatser. Under vecka 29 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 237. Det är en minskning med 49 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det i onsdags 834 disponibla vårdplatser, vilket är samma antal platser som föregående vecka. 

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i juni i år haft 2 973 patienter inskrivna jämfört med 2 807 under juni förra året. Det är ytterligare 166 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik. 

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

Kommer som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna vara första kontakten till vården. På grund av bemanningsproblem förväntas längre svarstider än vanligt under sommaren 2021. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger nu på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Akutsjukhusen

Nu fokuserar akutsjukhusen på den akuta och nödvändiga vården. Vid akutmottagningarna kan det bli längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, har förståelse för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov, och har förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter utifrån medicinskt behov.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Det finns lediga bemannade vårdplatser i den geriatriska vården.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. I år förväntas något färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få sin förlossning vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Under föregående vecka föddes 595 barn. Av dessa förlossningar var det cirka 94 procent som utfördes vid vald klinik. Två förlossningar skedde i ett närliggande län. Region Stockholm utförde tre förlossningar på uppdrag av andra regioner.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och extra resurser finns för de uppdrag som beräknas behövas under sommaren.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19 läget 23 juli

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 256 995
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 369

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

4 patienter med covid-19 i intensivvård

27 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 31 patienter

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det. Den som fått sin första dos kan räkna ut när det är dags för dos två genom dos 2-kalkylatorn som du hittar här: https://dos2kalkylator.sll.se(öppnas i nytt fönster)

Vaccinationsläget 23 juli 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 325 848
Antal registrerade vaccinationer dos 2:     817 767
Totalt antal registrerade vaccinationer:  2 143 615

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 70,9 procent 
Andel dos 2: 43,8 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:

Andel dos 1: 68,3 procent 
Andel dos 2: 42,6 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,8 procent 
Dos 2: 88,2 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,7 procent
Dos 2: 88,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,0 procent
Dos 2: 86,9 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 86,7 procent
Dos 2: 81,7 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 83,3 procent
Dos 2: 76,0 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 88,2 procent
Dos 2: 83,1 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 84,2 procent
Dos 2: 77,4 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 83,5 procent
Dos 2: 74,7 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 81,3 procent
Dos 2: 68,5 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 77,8 procent
Dos 2: 47,1 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 70,7 procent
Dos 2: 19,6 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 63,3 procent
Dos 2: 10,6 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 52,5 procent
Dos 2: 7,7 procent

Andel vaccinerade som är 25-29 år:
Dos 1: 37,1 procent
Dos 2: 6,8 procent

Andel vaccinerade som är 18–24 år:
Dos 1: 31,9 procent
Dos 2: 5,2 procent

Så här rapporterar vi under sommaren 2021

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar och på tisdagar kommer vi rapportera om det aktuella covid-19 läget. Under sommaren kommer vi inte ha dagslägesrapporter på måndagar, onsdagar och torsdagar som tidigare under året.

Fler nyheter