Ytterligare område över 80 procent vaccinationstäckning i gruppen 65 år eller äldre

I Region Stockholm är 85,7 procent av gruppen 65-plus vaccinerade mot covid-19 med minst en dos. Många stadsdelar och kommuner har passerat 80 procent vaccinationstäckning, och idag nådde även Botkyrka 80 procent i gruppen 65 år eller äldre.

I Region Stockholm har alla stadsdelar och kommuner utom tre passerat en vaccinationstäckning på 80 procent med minst en dos i gruppen 65 år och äldre. Skärholmen, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista ligger strax under 80 procent med 77,3, 79,4 respektive 75,1 procent i vaccinationstäckning med minst en dos för gruppen 65-plus.

– Vi ser ett fortsatt stort intresse för vaccinationerna mot covid-19 och i de områden som haft en något lägre vaccinationsgrad har vi utökat med olika aktiviteter för att dels informera om vaccinationerna, dels göra vaccinationerna mer tillgängliga, exempelvis genom vaccinationsbussar, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Sedan januari har insatserna pågått för att förstärka vaccinationstäckningen mot covid-19 i områden där det kan vara svårare att nå ut med olika folkhälsosatsningar. Alla invånare ska ha lika möjlighet att ta ställning till erbjudandet om vaccination. Därför sker informationen på en rad språk, med flerspråkiga hälsoinformatörer och med informationstjänster som 1177.se och telefonbokning på flera språk.

– Även om vaccinationen går i lite olika tempo i olika områden kan vi konstatera att de olika kommunerna och stadsdelsområdena pendlar mellan väldigt bra och fantastiskt bra. Vi märker att vaccinationsviljan är hög i befolkningen samtidigt som vi fortsätter att arbeta med en rad olika insatser även över sommaren, säger Magnus Thyberg, och fortsätter:

– För att minska smittspridningen och risken för allvarlig sjukdom är det viktigt att vi skapar en bra vaccinationstäckning i hela länet. Vi slår oss inte till ro utan fortsätter arbeta med att göra insatser för att öka tillgänglighet till både information och vaccination ytterligare.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter