Nu kan personer födda 1981 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

Idag, torsdagen den 3 juni, öppnar bokningen för personer födda 1981 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

Vaccinationen av allmänheten – fas 4 – inleddes onsdagen 5 maj i Region Stockholm, och hittills under vaccinationsperioden har över 1,1 miljoner doser getts och drygt 74 procent respektive 48,4 procent av gruppen 50 till 59 år och 45 till 49 år har vaccinerats med en första dos. Totalt har drygt 43 procent av den vuxna befolkningen i länet vaccinerats med en första dos medan andelen vaccinerade med en första dos i gruppen 65 år och äldre uppgår till nästan 86 procent.

Åldersgruppen vid start av fas 4 var personer födda 1966 eller tidigare, och nu öppnar bokningen alltså för personer som födda 1981 och tidigare.

- Det är riktigt glädjande att vi enligt plan nu öppnar för ännu en ny åldersgrupp, den här gången personer som är födda 1981 och tidigare. Tempot i vaccinationerna är fortsatt högt, något som är väldigt viktigt för att vi tillsammans ska kunna tas ur pandemin. Redan den första dosen ger ett visst skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19, och därför är tempot viktigt, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Region Stockholm öppnar för vaccinationsbokning i fas 4 i olika begränsade intervall, och vilka åldersgrupper som kan boka kommer att kommuniceras tydligt varje gång.

- Vaccinbokningen är öppen för personer som har rätt ålder, alltså de som är födda 1981 eller tidigare. Precis som tidigare har vaccinatörerna fyllt på med tider och finns det ingen tillgänglig tid är det viktigt att försöka igen senare eftersom nya tider också läggs till löpande, säger Magnus Thyberg.

Justerat tidsintervall för vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna

Region Stockholm har justerat tidsintervallet för andra dosen för personer som får vaccin från Pfizer/Biontech och Moderna. För vaccinationer som görs från och med den 1 juni gäller sju veckor efter den första dosen. För vaccinationer som genomförts innan den 1 juni gäller fortfarande sex veckors intervall. Bakgrunden till beslutet är en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Information om vaccinationsmottagningar mot covid-19 i Region Stockholm

Region Stockholm har flera vaccinationsmottagningar som vaccinerar allmänheten samt två vaccinationsbussar – en i Botkyrka och en i Södertälje. Vaccinationsmottagningarna är spridda runt om i länet, har hög kapacitet och tider bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus. De som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid via en särskild telefontjänst.

Uppdaterad information om vaccinationsmottagningarna och vaccinationer mot covid-19 finns på 1177.se.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter