Markundersökningar för Roslagsbanan till city

Nu startar Roslagsbanan till city de markundersökningar som behövs för att ta reda på mer om förutsättningarna till den planerade tunneln för järnvägen. Undersökningarna kommer påbörjas i Nationalstadsparken och ger oss underlag till bra planering för rätt läge och byggteknik.

I planerna för Roslagsbanan till city finns en fyra kilometer lång tunnel som går från Universitetet via Odenplan till T-Centralen. Just nu utreder Region Stockholm den bästa möjliga dragningen för tunneln.

Vi genomför nu geotekniska fältundersökningar i närheten av där vi planerar att bygga tunneln för att kartlägga bland annat markförhållanden, bergnivåer och grundvattennivåer. Vi genomför undersökningarna för att kunna planera och bygga tunneln på bästa sätt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Fältundersökningarna genomförs dagtid i Nationalstadsparken. Undersökningsområdet ligger på västra sidan av Roslagsbanan, från södra delen av station Universitetet och ner till södra delarna av Frescati Hage, vid gränsen mot Kräftriket. 

De som bor, arbetar eller vistas i parken kommer märka av arbetena vid de perioder som borrningarna genomförs. Undersökningarna utförs med borrvagn och arbetena planeras för att ge så liten påverkan på omgivningen som möjligt. Totalt är det 18 punkter vi ska undersöka och arbeten som medför höga ljudnivåer pågår i cirka 10 – 30 minuter per punkt.

Vid borrning i asfaltsytor, andra hårdgjorda ytor och i anlagda park- och trädgårdsmiljöer återställer vi marken när vi är klara. Några grundvattenrör lämnar vi kvar för att kunna mäta i framöver. 

Resultaten från undersökningarna tar vi med oss in i den fortsatta planeringen av projektet för att utreda vidare och kunna föreslå bästa läge och byggmetod för tunneln. Just nu håller projektet på med den såkallade lokaliseringsutredningen som kommer att färdigställas i vinter. 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter