Förslag för permanent basering av ambulanshelikoptern

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lägger nu fram ett förslag att ambulanshelikoptertjänsten ska ha sin permanenta basering vid Ullna, inom Österåkers kommun. Beslut väntas fattas vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 15 juni.

Ambulanshelikoptertjänsten är en viktig del av ambulansverksamheten i länet. Uppdraget är att med specialutbildad sjukvårdspersonal snabbt ta hand om svårt sjuka och skadade patienter. Det är särskilt viktigt där vägburen ambulans har svårt att komma fram till exempel inom skärgården och på Mälaröarna.

Sedan september 2017 är tjänsten baserad på en tillfällig bas vid Mellingeholms flygplats i Norrtälje. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tidigare tagit fram ett förslag om en permanent basering på Bromma Flygplats men eftersom bland annat flygplatsens framtid är osäker bedöms det inte vara en lämplig basering.

En basering vid området Ullna innebär att tjänsten finns tillgänglig centralt i regionen med närhet till regionens sjukhus och till genomfartsleder. Där finns också utrymme för en eventuell utökning av helikoptertjänsten.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter