Drop-in-provtagning covid-19 pausas från den 27 juni

Region Stockholm har beslutat att pausa drop-in-provtagning för covid-19 på samtliga mobila enheter i länet. Bakgrunden är att smittspridningen minskat avsevärt, och då även efterfrågan på provtagning, samtidigt som vaccinationsgraden ökar och andra provtagningsmöjligheter byggts ut. Beredskap finns för att snabbt återinföra drop-in-provtagning om situationen förändras.

Det var i januari i år som Region Stockholm startade en mobil provtagningsenhet där invånare med symtom på covid-19 i Tensta, Rinkeby och Husby erbjöds drop-in-provtagning för covid-19. I mars utökades insatsen och sedan dess har över 27 800 PCR-tester genomförts vid de mobila enheterna på 15 platser i länet.

- Från och med den 27 juni pausar vi insatsen med mobila provtagningsenheter eftersom smittläget förbättrats, allt fler är vaccinerade, luftvägsinfektionerna minskar och vi har många andra provtagningsmöjligheter på plats via 1177.se. De som har symtom kan också vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp med provtagning, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm, och fortsätter:

- Samtidigt har vi beredskap för att med kort varsel återstarta mobil provtagning för covid-19 om det skulle visa sig att behoven förändras i samband med höst och skolstart.

Fler nyheter