Covidbevis enda säkra möjligheten för resor inom EU

Vaccinationerna i Stockholms län fortsätter i hög takt och hittills har drygt 1,2 miljoner vaccindoser registrerats. Intresset är stort för både vaccination och för det digitala covidbeviset som kan användas vid resor inom EU från den 1 juli. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för Covidbevis i Sverige och innan detta är klart finns inget intyg som garanterar resor mellan olika länder inom EU.

EU:s digitala covidbevis – tidigare gröna beviset – blir en kostnadsfri e-tjänst där invånare kan få ett personligt bevis på genomförd vaccination mot covid-19. Från den 1 juli kan Covidbevis användas vid resor i EU och sju dagar efter vaccination kan bevis på vaccination hämtas på covidbevis.se(öppnas i nytt fönster). För att hämta bevis behövs svensk e-legitimation, och E-hälsomyndigheten arbetar på ett vaccinationsbevis även utan e-legitimation. Senast i början av augusti ska det också gå att hämta bevis på negativt covid-19-test och bevis på tillfrisknande via tjänsten Covidbevis.

- Det är viktigt att vi så snabbt som möjligt får ett vaccinationsbevis som också är tillgängligt för alla som inte har e-legitimation och möjlighet att hantera ett digitalt bevis, både inför och under resor. Det är samtidigt viktigt att poängtera att Covidbeviset enbart gäller för resor inom EU och att olika länder har olika regler, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- Därför är det viktigt att planera resan och ta reda på vilka regler som gäller i det land man ska besöka, men man ska också vara beredd på att ländernas regler kan förändras under sommaren.

Registerutdrag är inte giltigt intyg för resa

Innan Covidbevis är klart finns inget intyg som garanterar resor mellan olika länder inom EU och inte heller till andra länder. Om invånare ändå behöver bevis på genomförd vaccination utöver vaccinationskortet finns idag två möjligheter – registerutdrag och avgiftsbelagt intyg.

  • Invånare som registrerats vid vaccination har rätt att kostnadsfritt få en kopia av sina registrerade personuppgifter, så kallade registerutdrag. Det är vaccinatörerna som ansvarar för att tillhandahålla journalkopior ur regionens journalsystem för vaccination om det efterfrågas av en patient. Det finns inte någon garanti för att dessa kopior kan användas vid exempelvis utlandsresor.
  • Avgiftsbelagt intyg är ett alternativ om invånare efterfrågar intyg på vaccination utöver registerutdrag/journalkopia från regionens journalsystem. Det finns inte några garantier för att avgiftsbelagda intyg accepteras av länder för inresa. Covidbevis är ett bättre alternativ då det finns från den 1 juli och är gratis.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter