51,9 miljoner kronor till ansökningar inom React EU- Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Åtta ansökningar med regionala satsningar för små och medelstora företags återhämtning efter pandemin får totalt drygt 51,9 miljoner kronor i stöd av React EU- Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet vid sitt möte igår.

– Projekten som beviljats medel bedöms ha goda förutsättningar att genomföra snabba, företagsnära insatser i stockholmsregionen efter pandemin. Syftet med React Eu är att finansiera stöd för regionalt anpassade projekt som stärker återhämtningsförmågan i små och medelstora företag, säger Charlotte Broberg, ordförande i Stukturfondspartnerskapet Stockholm.

React, Rebuild, Remake är föreningen Coompanions projekt och får 4 378 934 kronor. Målet är en hållbar, innovativ och konkurrenskraftig Stockholmsregion med kulturarbetare och andra små och medelstora företag (SMF:s) inom turism- och besöksnäring som är ekonomiskt, digitalt och ekologiskt stabilt rustade inför framtiden.

Klimatarenan är Region Stockholms samverkansprojekt med Länsstyrelsen som får 7 251 162 kronor. Målet är en etablerad plattform för samverkan som drivs vidare av de medverkande aktörerna, med fokus på små och medelstora företag som vill påbörja eller intensifiera ett klimatarbete för grön omställning. Ett 20-tal företag ska medverka i uppbyggnaden av arenan tillsammans med branschorganisationer och främjande aktörer.

Omställning Sthlm är ALMI Stockholm Sörmlands projekt som beviljas 12 185 546 kronor. Målet är att stödja regionens små och medelstora företag som är i behov av omställningsrådgivning på grund av Coronapandemin samt att stärka deras digitala, gröna och internationella konkurrenskraft.

Fordonsdalens React är Region Stockholms projekt i samverkan med KTH och Kista Science City genom sin samverkansarena Urban ICT Arena som får 11 658 519 kronor. Övergripande mål är att den gröna och digitala omställningen hos små och medelstora företag inom regionens fordonsindustri leder till en ökad innovationskapacitet och stärkt konkurrenskraft. 

Omtag Nu: För en starkare, grönare livsmedels- och besöksnäring är Södertälje kommuns projekt och får 8 863 693 kronor. Målet är att små och medelstora företag inom besöks- och upplevelsesektorn, food service och deras leverantörer i Stockholms län utvecklat nya affärsmodeller kopplade till de förändrade sambanden mellan arbete, boende, mat och fritid som uppkommit genom corona-pandemin, samtidigt som digital och grön omställning fått genomslag.

Digitalisering småföretag skärgård och landsbygd är Länsstyrelsen i Stockholms läns projekt i samverkan med skärgårdskommunerna,som får 896 396 kronor. Inom projektet ska grundläggande kompetensutveckling inom digital omställning genomföras. Projektmålet är att fler små och medelstora företag i gles- och landsbygd i högre utsträckning ska ta del av kompetenshöjande insatser kopplat till digitalisering för att kunna effektivisera och underlätta sitt företagande med hjälp av digitala tjänster och verktyg.

Ökad digitalisering av startups inom hållbarhets- och hälsoområdet är Stockholm Innovation & Growth AB projekt som beviljats 3 594 743 kronor. Målet är att stödja innovativa teknikbaserade små och medelstora tillväxtföretag i Stockholmsregionen så att de ställer om snabbare, utnyttjar digitaliseringsmöjligheter fullt ut och överlever pandemin med en stärkt konkurrenskraft.

RES – React är Region Stockholms projekt i samverkan med Almi Företagspartner som får 3 048 523 kronor. Projektet Sthlm Global ska nå ut till fler företag med tillväxt- och internationell marknadspotential i Stockholmsregionen och erbjuda kompetenshöjande insatser för att öka företagens internationella konkurrenskraft. Sthlm Global ska vidare sträva efter att nå ut till företag från Stockholmsregionens företags- och innovationsmiljöer med sin samlade portfölj av tjänsteerbjudanden hos deltagande partnerorganisationer.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter