Reviderade lokala rekommendationer i Stockholms län

Regeringen och Folkhälsomyndigheten förändrar från 1 juni viss lagstiftning, inklusive föreskrifter och nationella rekommendationer. Bland annat förändras regler kring inresa till Sverige från EU-länder. Smittskyddsläkaren bedömer därför att det finns ett behov att revidera Smittskydd Stockholms regionala rekommendationer, som är ett regionalt komplement till de nationella rekommendationerna.

De lokala rekommendationerna har gällt i Region Stockholm sedan 23 februari, med flera förlängningar. Nu sker en justering för att anpassa råden till nya nationella råd. Följande gäller som lokala råd i Stockholms län, från och med måndag 31 maj till den 13 juni:

  • Umgås bara med dem du bor med. Om du bor själv, umgås med ett fåtal vänner. Om du träffar personer utanför din innersta krets är det viktigt att ni fortsätter att hålla två meters avstånd. Umgås helst utomhus.
  • Stanna hemma vid minsta symtom, såsom hosta, snuva, feber.
  • Provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
  • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.
  • När någon i hushållet har bekräftats ha covid-19, ska alla i hushållet stanna hemma en vecka efter provtagningstillfälle. Alla ska ta ett covid-prov på dag 5, undantaget barn under 6 år.
  • Arbeta hemifrån om du kan. Om du inte kan arbeta hemifrån, håll avstånd och undvik trängsel på arbetsplatsen. Träffa så få som möjligt på arbetsplatsen om du inte kan arbeta hemifrån.
  • Undvik trängsel, till exempel i butiker och köpcentrum. Handla på tider där det är färre i butiken. Handla helst ensam om du kan. Vi rekommenderar att du använder munskydd.
  • Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt, under resan och på resmålet.
  • Använd engångsmunskydd när du reser med kollektivtrafiken oavsett tidpunkt på dygnet.

De regionala råden innehåller också rekommendationer för skolan och kring munskyddsanvändning på arbetsplatser. De regionala rekommendationerna är en förstärkning av Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd. Regionala rekommendationer utgår från smittläget i regionen. Det finns fortfarande en samhällsspridning av covid-19 i regionen. De regionala rekommendationerna gäller därför till och med till den 13 juni och de kan komma att förlängas.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter