Storregionala samverkan ökar inom östra Mellansverige

Tre fjärdedelar av befolkningsökningen i östra Mellansverige (ÖMS) sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik och tåget är snabbare än bilen från regionens samtliga s.k. nodstäder till Stockholm. Det visar uppföljningen av samverkan kring planering i östra Mellansverige. 

Regionerna i östra Mellansverige: Stockholms län, Uppsala län, Sörmlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län samt Mälardalsrådet - har en tät samverkan för att dra nytta av varandras styrkor och kunna utvecklas optimalt till en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. 2018 enades regionerna om en gemensam strategi för utvecklingen av östra Mellansverige, ÖMS 2050.

Den första uppföljningen av hur ÖMS utvecklas visar att 76 procent av befolkningsökningen i östra Mellansverige sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik, samt att tåget är snabbare än bilen från regionens samtliga nodstäder till Stockholm.

-Detta är helt i linje med ÖMS strategiska inriktning att arbeta för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena, och att länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser. Det ökar möjligheten till en grön och hållbar omställning när resenärer ser fler fördelar att ställa bilen och välja kollektivtrafiken, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Samarbetets övergripande mål är en stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS. För att nå målet har fem strategiska inriktningar formulerats; att integrera arbetsmarknads- utbildnings- och bostadsmarknaderna, att verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena, att länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm och med varandra genom tvärförbindelse, att stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund, samt att säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning.

Läs hela rapporten

Fler nyheter