Så ska patienter med post-covid få vård

Omkring 5 000 personer behandlas just nu i Stockholm med långvariga problem efter att ha varit sjuka i covid-19. Det som i medicinska termer kallas post infektiöst tillstånd.

Till långtidssjuka i covid-19 räknas de som har symtom i mer än tolv veckor efter insjuknande i covid-19 och där symtomen inte förklaras av annan diagnos. Även om det är fråga om en ny sjukdom finns i Region Stockholm en plan för hur och var vården för dem som drabbas ska ges.

- Grunden är att personer som har besvär efter covid-19 ska behandlas i primärvården. Du som har besvär ska först ta kontakt med sin vårdcentral för diagnos och behandling, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. 

I diagnosen post infektiöst tillstånd ingår en rad olika symtom. Extrem trötthet, andnöd, andfåddhet, smak- och luktförlust, sömnproblem och minskad minnesförmåga, för att nämna några. Inom primärvården finns rehabilitering med flera yrkeskompetenser som till exempel fysioterapeuter, psykologer, logopeder, arbetsterapeuter och dietister som arbetar i team utifrån enskilda patienter och som samarbetar med vårdcentralerna.

Om primärvårdens resurser ändå inte räcker kan remiss ske till en specialistläkare inom det område där patienterna behöver stöd och behandling.

För vissa patienter är det svårt att peka på ett enskilt problem som ska behandlas. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har gett Karolinska Universitetssjukhuset uppdrag att starta en multidisciplinär mottagning för personer med långvariga symtom vid covid-19.

Sedan tidigare finns en högspecialiserad rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds sjukhus som framförallt vårdar patienter med kognitiv påverkan och trötthet efter covid-19.

- Det är viktigt att den som har långvariga symtom efter en covid-19-infektion söker vård. Kunskapen om hur olika symtom ska behandlas ökar hela tiden, säger Johan Bratt.

Fler nyheter