Över hälften med hemsjukvård i Region Stockholm har fått sin första vaccindos

Region Stockholm har fram till den 4 mars vaccinerat över 65 procent av de som har hemsjukvård i länet. Vaccinationerna i hemsjukvården startade under januari och hittills har cirka 13 000 personer med hemsjukvård vaccinerats. Från och med föregående vecka ökade dessutom tempot ytterligare.

Vaccinationerna mot covid-19 startade i Region Stockholm den 27 december förra året och först ut var boende vid särskilda boenden för äldre. Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning har Region Stockholm även vaccinerat personer med hemtjänst och hemsjukvård, och fram till den 4 mars har 65,3 procent av de med hemsjukvård vaccinerats med en första vaccindos och 4 procent har även fått den andra dosen.

- Sedan vi startade vaccinationerna på särskilda boenden för äldre för lite mer än två månader sedan har vi även kommit igång med grupper som har hemtjänst och hemsjukvård. Vi har sett fas 1 som en helhet med flera parallella spår. Fram till nu har vi vaccinerat över hälften som har hemsjukvård med en första dos, vilket ger ett visst skydd mot covid-19, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Den 4 mars ändrade Folkhälsomyndigheten sina riktlinjer för Astra Zenecas vaccin mot covid-19 och det kan från och med nu även ges till personer som är 65 år och äldre, vilket innebär att ytterligare ett vaccin nu är tillgängligt för de allra äldsta och de som riskerar att bli svårast sjuka i covid-19.

- Det var ett positivt och mycket välkommet beslut från Folkhälsomyndigheten. Nu har vi ytterligare ett vaccin att erbjuda personer som bor på särskilda boenden för äldre eller de med hemtjänst eller hemsjukvård. Det innebär att vi kommer att kunna vaccinera ännu fler kommande veckor och bygga upp ett bra skydd för de som behöver skyddet allra mest, säger Magnus Thyberg.

Fler nyheter