Nästan 60 procent av medarbetare i vård och omsorg vaccinerade mot covid-19

På knappt två månader har Region Stockholm vaccinerat mer än hälften av alla medarbetare i den kommunala vården och omsorgen, totalt cirka 58 000 personer. Personal i vård och omsorg är en viktig målgrupp som vårdar äldre och andra grupper som riskerar att bli svårast sjuka. Genom att vaccinera dem minskar risken för smitta på särskilda boenden för äldre och i hemtjänsten och i hemsjukvården.

Vaccinationerna vid särskilda boenden för äldre startade den 27 december och måndagen den 11 januari påbörjades vaccinationen av medarbetare i kommunal vård och omsorg. Det är en grupp som motsvarar cirka 58 000 personer och nästan 60 procent av dessa, alltså cirka 34 000 personer, har redan vaccinerats med en första dos. Omkring 38 procent, alltså cirka 22 000 personer, har också fått dos 2.

Region Stockholm har följt den prioriteringsordning som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten där de äldre och sköra som har störst risk för allvarlig sjukdom ska erbjudas vaccination först tillsammans med de medarbetare som tar hand om dem.

-  Vi har sett fas 1 som en helhet med flera olika parallella spår där vi dels fokuserat på att vaccinera äldre vid särskilda boenden och de som har hemtjänst eller hemsjukvård, dels vaccinerat medarbetare i vården och omsorgen, alltså de som ofta träffar äldre i sin yrkesroll, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

Fas 1 är spridd i ålder eftersom det där både finns äldre med hemtjänst och de som bor på särskilda boenden, men också förvärvsarbetande inom vård och omsorg. Båda dessa grupper är enligt Folkhälsomyndigheten prioriteringsgrupp fas 1.

- Personal som vårdar och tar hand om äldre, samt de som riskerar att bli svårast sjuka, är en viktig grupp. Genom att vaccinera dem minskar risken för att personal sprider smitta på särskilda boenden och i hemtjänsten och i hemsjukvården. Målet är att skydda de äldre och det gör vi bäst genom att både vaccinera de äldre och de som arbetar runt omkring dem. Det är också därför närstående erbjuds vaccin samtidigt. Genom att vaccinera runt den sårbara personen stärker vi skyddet, förklarar Magnus Thyberg.

Medarbetare i länets kommuner erbjuds vaccination vid fasta vaccinationscentraler och mobila enheter som finns runt i länet. Det är frivilligt att vaccinera sig mot covid-19, och medarbetarna får personliga erbjudanden och kan därefter själva boka tid och plats för de båda vaccinationstillfällena.

Fler nyheter