Stockholmsregionen behöver kraftsamla sig ur pandemin

Regionen kan vända krisen som pandemin orsakat och återhämta sig till det tidigare goda läget, om man kraftsamlar inom de mest angelägna frågorna: kompetensförsörjning, fler bostäder, mer hållbara transporter, underlätta för forskning och innovationer samt att öka de internationella kontakterna.

—Covid-19 har slagit hårt mot Stockholmsregionen, men också drabbat vissa av länets invånare och stadsdelar hårdare än andra. För många påverkar pandemin både möjligheten att få ett jobb, att efterfråga en bostad liksom folkhälsan. Rapporterna Läget i stockholmsregionen 2020 och Stockholmsregionens utveckling i spåren av Covid 19 pekar på vad Stockholmsregionen behöver kraftsamla om under de kommande åren, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm.

Stockholmsregionen behöver fokusera på att bättre ta tillvara utrikes föddas kompetens och arbetskraft, skapa nya möjligheter till ingångsjobb för lågkvalificerad arbetskraft och dra nytta av digitaliseringen för en omställning av arbetsmarknaden. Initiativ som redan startat är exempelvis etableringen av Stockholmsregionens Kompetensråd och kompetensarena, där de regionala aktörerna samarbetar för att kunna möta de viktigaste utmaningarna inom kompetensförsörjning.

Transportsektorn är en av de största klimatutmaningarna för Stockholmsregionen. För att nå målen om minskade utsläpp behöver både kollektivtrafiken, cykelstråken och bra digitala möjligheter inom trafiken utvecklas. Viktiga insatser är till exempel att arbeta för en ökad elektrifiering av transporter av både varor och personer och att fortsätta genomförandet av den regionala cykelplanen. Exempel på projekt som pågår inom regionen är EU-projekten EV-Energy, om hållbara energi-och eldrivna transportsystem i tätort, och Smart Edge, om klimatsmarta och hållbara lösningar i stadskärnor utanför de stora citykärnorna.

För att stärka den internationella attraktionskraften behöver Stockholmsregionen fortsätta kraftsamlingen. Viktiga initiativ som pågår är Stockholm Globals regionala exportsamverkan, projektet Fordonsdalen Stockholm och insatser för krisdrabbade företag inom besöksnäringen.

Rapporten Läget i Stockholmsregionen 2020(öppnas i nytt fönster)

Rapporten Stockholmsregionens utveckling i spåren av Covid-19

Fler nyheter