Resorna med SL märks med Bra Miljöval

Alla SL-resor med buss, tåg och spårvagn märks nu med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det betyder att SL:s resor uppfyller märkningens nya och hårdare krav på persontransporter. De gäller till exempel spårbarhet för elbussbatterier och redovisning av farliga kemikalier i nya fordon.

Successivt ska nu alla 2 200 SL-bussar och cirka 600 tåg få dekalen Bra Miljöval. Nära nio av tio svenskar känner till Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval, som också är den enda miljömärkningen för persontransporter. Att många förstår och vet vad den innebär är ett av skälen till att trafikförvaltningen valt att ansöka om att få använda märkningen på resorna med SL.

Omställningen till förnybart drivmedel i Stockholms kollektivtrafik började för snart 30 år sedan och vi är världsledande i det att vi var ute tidigt och är en av aktörerna som driver utvecklingen av en hållbar kollektivtrafik

En resa märkt med Bra Miljöval ger låg klimatpåverkan och begränsade utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Miljömärkningen ställer krav både på utsläpp från själva fordonet och från produktionen av elen eller bränslet som används för att driva fordonen. Det blir helt enkelt så mycket resa för så lite energi som möjligt.

– Oavsett om man reser ofta eller då och då, utgör resandet med SL en grundbult i en hållbar livsstil för invånarna i Stockholms län. Vi vill göra det ännu tydligare att SL:s resenärer gör ett ansvarsfullt val för miljön och klimatet varje gång de reser med oss, eftersom SL lever upp till högt ställda krav inom miljöområdet. Därför har vi valt att ansöka om att få märka våra resor med Bra Miljöval, säger David Lagneholm, förvaltningschef på trafikförvaltningen och vd för SL. 

Det gäller för buss- och spårtrafik

Sedan den 9 september 2020 ställer Naturskyddsföreningen specifika krav för till exempel buss- och spårtrafik.

– Bra Miljöval kräver nu att licenstagare arbetar aktivt för att kunna redovisa ursprunget på kritiska material som ingår i elbussbatterier och att man vid upphandling av nya fordon måste ställa krav på att tillverkarna redovisar särskilt farliga kemikalier vid produktion av fordon, renovering eller ombyggnation. Man ska också ställa krav i upphandlingar att producenten kan uppvisa en miljövarudeklaration för ett fordons påverkan på miljön genom hela dess livscykel. SL uppfyller alla krav och det gör att de får använda sig av vår märkning Bra Miljöval för sina resor, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

En världsledande kollektivtrafik

Miljömärkningen är ett led i trafikförvaltningens långsiktiga miljö- och klimatarbete.

– Omställningen till förnybart drivmedel i Stockholms kollektivtrafik började för snart 30 år sedan och vi är världsledande i det att vi var ute tidigt och är en av aktörerna som driver utvecklingen av en hållbar kollektivtrafik. Med tanke på att drygt hälften av alla som åker kollektivt i Sverige gör det med SL, har vi ett stort ansvar och kan påverka utvecklingen, säger Johan Böhlin, hållbarhetsstrateg på trafikförvaltningen.

Visste du att:

  • I dag körs alla 2 200 SL-bussar på förnybara drivmedel.
  • All el som köps för att driva tågen är till 100 procent från förnybara källor.
  • När nya tåg köps in ska 98 procent av materialet vara återvinningsbart.
  • Ett exempel där trafikförvaltningen/SL drivit på utvecklingen är att Bombardier har utvecklat sin tillverkning för att kunna möta trafikförvaltningens krav på bland annat giftfria och icke allergiframkallande material i de nya tunnelbanetågen. De första av 96 vagnar rullar nu på Röda linjen.

Bra Miljöval är en oberoende livscykelbaserad miljömärkning som syftar till att vägleda konsumenten till en hållbar konsumtion. Det ställs omfattande och kontrollerbara miljökrav som skärps med tiden, och varje år görs en oberoende kontroll av att kraven uppfylls.

Fler nyheter