Pristagare av Gyllene Äpplet 2020

Större närvaro av kuratorer och psykolog på avdelningar och mottagningar och möjlighet till storskalig testning under covid-pandemin. Det är två resultat av förbättringsarbeten inom Region Stockholm som nu belönas med 2020 års Gyllene Äpple.

Region Stockholm delar årligen ut medarbetarpriset Gyllene Äpplet. Nytt för 2020 är att ett ledarpris tillkommit. Syftet med Gyllene Äpplet är att uppmärksamma och belöna medarbetares och chefers förbättringsarbete. Utmärkelserna ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter.

Ledarpriset

Nineveh Baresso är kurator och enhetschef för enheten för kuratorer och psykolog på Södertälje Sjukhus AB. Hon får Gyllene Äpplets ledarpris, som nu delas ut för första gången. Priset består av ett glasäpple, ett diplom och en prissumma på 20 000 kronor som ska användas till en personlig utvecklingsinsats.

– Det har alltid varit viktigt för mig att inspirera medarbetarna till att engagera sig, våga kliva fram, ta sig an nya utmaningar och komma med idéer, berättar Nineveh Baresso.

– Jag har tillsammans med mina medarbetare bland annat jobbat väldigt mycket med att vi ska vara tillgängliga och närvarande på avdelningarna och mottagningarna och vi har utvecklat arbetet med att ingå i teamen. Vi jobbar så nära patienterna som möjligt, då kan vi också se vilka behov de har.

Andra delar av sitt ledarskap hon belönas för handlar om att väldigt tidigt under pandemin ha tagit initiativ till stödinsatser för sjukhuspersonalen i samverkan med sjukhuskyrkan samt att ha tagit initiativ till en krisstödtelefon för en orolig allmänhet. Krisstödtelefonen bemannades sedan av alla akutsjukhus och organiserades av Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi.

Juryns motivering:

”Ninevehs ledarskap visar vägen till samverkan över gränser och utgår alltid utifrån patienternas bästa i hela vårdkedjan. Nineveh är proaktiv, prestigelös och inspirerar sina medarbetare att aktivt vara med och utveckla verksamheten. Med sitt ledarskap har Nineveh förändrat sjukhusets grupp av kuratorer och psykolog till att bli en självklar del av avdelningarnas och mottagningarnas team kring patienterna.”

Medarbetarpriset

Medarbetarpriset går till Jimmy Stenmark, tillförordnad verksamhetsutvecklare vid Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset. Priset består av ett glasäpple, ett diplom och en prissumma på 40 000 kronor som ska användas till fortsatt kompetensutveckling.

– Jag har jobbat mycket med att hitta nya samarbetsformer – med andra delar av laboratoriet, med färdtjänst och med 1177 – för att vi ska kunna provta så många som möjligt i Stockholmsregionen på så kort tid som möjligt under pandemin, berättar Jimmy Stenmark.

Arbetet har bidragit till att testning av både pågående infektion med covid-19 och testning av antikroppar mot sjukdomen har kunnat genomföras i stor skala.

– Det som har gjort arbetet så framgångsrikt är att vi har haft ett tydligt mål och att alla har jobbat mot samma mål, säger Jimmy Stenmark.

Juryns motivering:

”Med stor förmåga att utveckla nya samarbeten och processer har Jimmy Stenmark medverkat till Karolinska Universitetslaboratoriets framgångsrika och storskaliga testning under covid-19-pandemin. Under stor tidspress hanterade Jimmy många komplexa frågor om logistik, tillgänglighet och IT-anpassning. Jimmys positiva inställning skapar engagemang och motivation samt ger förutsättningar för gott samarbete på olika nivåer”

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter