Brist på vaccin mot covid-19

Den enskilt viktigaste frågan kring vaccinationerna mot covid-19 är vaccinbristen och de ständigt ändrade beskeden. Finns det inte vaccin går det inte att vaccinera. Nu måste nationella myndigheter driva på vaccinproducenterna för att få tydliga besked om vaccinleveranser så att Region Stockholm kan ge besked till vaccinatörer och invånare om när olika grupper kan vaccineras.

Vaccinationerna är det främsta vapnet mot att minska smittspridningen av covid-19. Därför är det angeläget att de görs metodiskt, snabbt och säkert. Men det kräver stabila förutsättningar för planeringen av vaccinationerna.

Just nu är de minskade leveranserna av vaccin ett stort problem för att få fart på vaccinationerna. Jag är övertygad om att staten och dess myndigheter arbetar aktivt på att ställa krav på vaccinproducenterna via EU. Nu måste vi se resultat, säger Magnus Thyberg som samordnar vaccinationerna inom Region Stockholm.

Ny prognos - ny minskning av antalet doser till regionen

För februari månad har de utlovade leveranserna till Region Stockholm minskat med 74 procent. Från 567 000 doser till 149 000 doser. Vad utfallet blir är fortfarande oklart.

På mindre tid än en månad från 8 januari till 4 februari har prognosen för februari månad skruvats ner med över 400 000 doser vaccin. Det innebär över 20 000 doser färre per dag om vårdgivarna i länet vaccinerar fem dagar i veckan.

- De här minskningarna av leveranserna gör det naturligtvis svårt för våra vaccinatörer att organisera sig och bemanna upp korrekt. Det påverkar naturligtvis också förtroendet för kommande prognoser och därmed skapas oklarheter för kommande månaders vaccinationer, säger Magnus Thyberg.

Just nu ställer många frågor om när olika grupper kommer att erbjudas vaccin. För mars har prognosen också justerats kraftigt neråt med en minskning på 44 procent.

- För min del är det väldigt frustrerande att inte kunna lämna klara besked till de som nu står på tur att få sitt vaccin. Invånarna har rätt att veta mer om tidplanen, men när förutsättningarna förändras så här kraftfullt är det väldigt svårt att prata om annat än förhoppningar och preliminära planer, säger Magnus Thyberg.

För att kunna bemanna och i vissa fall hitta alternativa lokaler måste även länets vaccinatörer få tydliga besked.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter